Arkiv, kommunens historia

Alla kommunala handlingar som finns i kommunarkivet är offentliga. Det innebär att du kan ta del av alla handlingar så länge de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kommunarkivets innehåll på webben

Arkivförteckningar, som beskriver arkivens innehåll, finns att läsa på webben. Här kan du till exempel söka idéer till din skoluppsats eller hitta information till din forskning.

Arkivförteckningarna uppdateras löpande.

Arkiven är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat:

 • A – Protokoll och föredragningslistor
 • B – Registratur och koncept (utgående skrivelser)
 • C – Diarier (in- och utgående)
 • D – Liggare, register och förteckningar
 • E – Inkomna skrivelser
 • F – Ämnesvis ordnade handlingar
 • G – Räkenskaper
 • H – Statistik
 • J – Kartor och ritningar
 • K – Fotografier
 • Ö – Övriga handlingar.

Kommunarkivet i kommunhuset

För dig som vill forska

Det finns inga forskarplatser i kommunarkivet men om du har behov av plats kan det ordnas. Du kan också få papperskopior eller skannade filer av handlingar enligt fastställd taxa.

När är arkivet öppet?

Arkivet är öppet efter överenskommelse. Mejla arkivet på kommunarkivet@upplandsvasby.se.

Du kan även kontakta arkivet genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Har du en lokalhistorisk skatt?

Sitter du på en lokalhistorisk skatt? Eller är du kanske medlem i någon förening som har intressanta handlingar i sitt arkiv? Ta kontakt med kommunarkivet om du vill lämna en handling i arkivets förvar eller om du vill överlämna den som gåva. Det kostar ingenting.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023