Mötesplatser i centrala Upplands Väsby

Just nu undersöker vi vilka mötesplatser som lockar Väsbyborna och varför. Svara gärna på enkäten och berätta vad just du tycker.

Mötesplatser i Väsby ska vara varierande, välkomnande och tillgängliga. Platserna ska locka människor att stanna upp och uppmuntra till möten, spontanidrott och kulturutövande.

Vi genomför nu en undersökning för att ta reda på vilka platser som lockar och om det eventuellt saknas något som kan öka trivseln. Du har möjlighet att svara på enkäten senast 7 augusti. Ditt svar hanteras anonymt.

Tack för din medverkan!

Kön * (obligatorisk)
Kön
Hur gammal är du?  * (obligatorisk)
Hur gammal är du?

Har du någon/några favoritplatser i centrala Upplands Väsby? Välj högst 3 alternativ * (obligatorisk)
Har du någon/några favoritplatser i centrala Upplands Väsby? Välj högst 3 alternativ
Vad för slags aktiviteter skulle du vilja ha på Upplands Väsbys mötesplatser? Välj högst 3 alternativ
Vad för slags aktiviteter skulle du vilja ha på Upplands Väsbys mötesplatser? Välj högst 3 alternativ
Senast uppdaterad: 29 juli 2022