Mötesplatser i centrala Upplands Väsby

Under sommaren 2022 genomförde kommunen en medmorgardialog och undersökte vilka mötesplatser som Väsbyborna lockas till och varför.

Bild på Dragonvägen i centrala Väsby

Centralvägen i centrala Väsby.

Mötesplatser i Väsby ska vara varierande, välkomnande och tillgängliga. Platserna ska locka människor att stanna upp och uppmuntra till möten, spontanidrott och kulturutövande.

Undersökningen pågår fortfarande för att ta reda på vilka platser som eventuellt kan bli nya mötesplatser i Väsby.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023