Våga Visa bibliotek

Logotyp för Våga visa kulturskola

Våga Visa bibliotek är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av biblioteksverksamhet. Nätverket startade 2013 och idag deltar Ekerö, Järfälla, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö kommuner i samarbetet.

Observationer

Metoden innehåller observationer. Observationen genomförs av observatörslag, som består av medarbetare inom bibliotek från flera kommuner. Observatörerna besöker en enhet i en annan kommun under en observationsperiod om 6 dagar. Lagen observerar verksamheten och intervjuar besökare, personal och ledning. I observationen beskrivs och bedöms ett biblioteks arbete och resultat inom följande fyra målområden:

  • normer och värden
  • verksamhet
  • kommunikation
  • samverkan.

Efter själva observationen skriver observatörerna en rapport som de överlämnar till biblioteket och kommunen.

Syftet med metoden

Syftet med Våga Visa bibliotek är att metoden ska:

  • Utgå ifrån ett medborgarperspektiv.
  • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande.
  • Ge kommuner och bibliotek underlag till förbättring och utveckling.
  • Ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och bibliotek.
  • Utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen.
  • Bidra till ökad måluppfyllelse.

Styrgrupp och samordnargrupp

Arbetet inom Våga Visa bibliotek leds av en styrgrupp som består av chefer som ansvarar för kulturfrågor. Varje deltagande kommun har även en samordnare för Våga Visa bibliotek. Samordnargruppen har arbetsmöten gällande planering, utveckling och uppföljning av metoden.

Annika Dandanell
Koordinator Våga Visa bibliotek
E-post: annika.dandanell@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 1 februari 2023