Samordnargrupp

Samordnargruppen har arbetsmöten cirka en gång per månad gällande planering, utveckling och uppföljning av metodens tre delar; observationer, kundundersökning och självvärdering.

Annika Dandanell
Koordinator Våga Visa kulturskola
E-post: annika.dandanell@upplandsvasby.se

Järfälla

Susanne Sörbring
Enhetschef

Lidingö

Lena Söderström
Musikskolechef

Nacka

Anna Hörnsten
Utvecklingsledare kultur

Tyresö

Christina Holm
Kulturskolechef

Upplands Väsby

Annika Dandanell
Administratör Allmänkulturenheten

Senast uppdaterad: 30 november 2022