Barn och förälder

Förskolan ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Vi vuxna ska ta vårt gemensamma ansvar, för alla barns bästa - varje dag!

Vi använder oss av en digital lärplattform (Tyra) i dokumentation och i kommunikation med dig som vårdnadshavare. Genom den får du den senaste informationen från förskolan.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras i en app som du har tillgång till. Frånvaroanmälan, schema och annan kommunikation med förskolan gör du lättast genom appen.

I samband med lämning och hämtning sker den dagliga kontakten med ditt barns pedagoger. Då finns tillfälle att tala med pedagogerna.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du senast klockan 08.00 till respektive förskola och avdelning. Du kan med fördel registrera frånvaro i Tyra. När barnet är friskt kontaktar du barnets avdelning eller informerar i appen dagen innan barnet återgår till förskolan.

Öppettider för kommunala förskolor

De kommunala förskolorna har ordinarie öppettider 06.30-18.30. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga, med en placering på 30h/vecka, erbjuds vistelsetider 08.30-14.30, alternativt 09.00-15.00, måndag till fredag.

Dagar då förskolan är stängd

Studiedagar/fortbildningsdagar då förskolan är stängd. (ersättningsförskola erbjuds till dig som behöver barnsomsorg, vikarier arbetar)

  • 12 september 2024
  • 13 september 2024

En eftermiddag per månad under perioden augusti – juni stänger förskolorna klockan 16.00 för personalmöte/fortbildning. Information om datum för respektive förskola meddelas på förskolans digitala lärplattform, Tyra.

Sammanslagningsperioder under läsåret 2024/2025

En kommunal förskola är öppen, övriga förskolor stängda.

  • Vecka 28-31 (8 juli-2 augusti)
  • Vecka 52-1 (23 december-6 januari)
Senast uppdaterad: 21 mars 2024