Borgen

Förskolan Borgen har ett lugnt och centralt läge mitt i Bollstanäs med tillgång till egen skog.

Om oss

På Borgen omges barnen av pedagoger som är lyhörda för deras intressen. Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten som anpassas avdelningsvis utifrån barnens ålder.

Samarbete mellan avdelningarna och gemensamma tillfällen för undervisning under dagen genomsyrar vår förskola. Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Undervisningen utgår från barnens inflytande, delaktighet och intressen.

Skola för hållbar utveckling

Upplands Väsbys kommunala förskolor är certifierade med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket. Lärande för hållbar utveckling är en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Vi integrerar miljö samt ekonomiska och sociala frågor kring hållbar utveckling.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan för att varje barn ska utveckla sin förmåga att berätta, leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Borgen har ett eget bibliotek.

Under dagen delas barnen ofta in i mindre grupper för ökad arbetsro. Här arbetar vi medvetet med olika lärmiljöer, både inne och ute, samt med barnens inflytande.

Utemiljö

Vår gård har en mycket varierad terräng och ligger i direkt anslutning till skogen. Alla barn erbjuds en miljö som inbjuder till lek och som utmanar och utvecklar deras nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Kontakta oss

Är du intresserad av vår förskola? Följande datum har vi informationsmöten och visar runt på vår förskola:

  • 11 mars klockan 9.30
  • 8 april klockan 9.30

Föranmäl ditt intresse till malin.johansson@upplandsvasby.se.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer

Avdelning

Telefonnummer

Tor

08-590 977 64

Frigg

08-590 977 65

Oden

08-590 977 63

Sleipner

08-590 977 61

Freja

08-590 977 62

Kontakta ledningen för Borgen

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Borgen

Ringblomsvägen 11
194 68 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 18 april 2024