Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola, vid stranden till Norrviken.

Om oss

På Bryggan omges barnen av pedagoger som är lyhörda för deras intressen. Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten som anpassas avdelningsvis utifrån barnens ålder.

Samarbete mellan avdelningarna i block och gemensamma undervisningstillfällen under dagen genomsyrar vår förskola. Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Undervisningen utgår från barnens inflytande, delaktighet och intressen.

Skola för hållbar utveckling

Upplands Väsbys kommunala förskolor är certifierade med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket. Lärande för hållbar utveckling är en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Vi integrerar miljö samt ekonomiska och sociala frågor kring hållbar utveckling.

Så här jobbar vi

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för ökad arbetsro. Här arbetar vi medvetet med olika lärmiljöer, både inne och ute, samt med barnens inflytande.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan för att varje barn ska utveckla sin förmåga att berätta, leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barnen får kunskaper i källkritik genom att använda greenscreen, skapa egna filmer och vara digitala producenter.

Utemiljö

Barnen har mycket tid utomhus, vi har nära till naturen omkring oss och använder den i vår verksamhet. Alla barn erbjuds en miljö som inbjuder till lek och som utmanar och utvecklar deras nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Kontakta oss

Är du intresserad av vår förskola? Följande datum har vi informationsmöten och visar runt på vår förskola:

  • 13 mars klockan 09.30
  • 9 april klockan 09.30.

Föranmäl ditt intresse till malin.johansson@upplandsvasby.se.

Avdelningar

Avdelningarnas namn och telefonnummer

Avdelning

Telefonnummer

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95


Kontakta ledningen för Bryggan

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Bryggan

Stora Vägen 82
194 68 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 18 april 2024