Lektionstips till pedagoger

Här hittar du lektionstips till pedagoger.

Här följer tips och länkar till diverse lektioner som kopplar till läroplanens olika delar om digitalisering.Senast uppdaterad: 19 februari 2024