Organisationsutveckling

Här kan du läsa om det stöd vi erbjuder i Skolverkets moduler Leda digitalisering och Leda förändring.

Hos Väsby Makerspace kan du ta del av kompetensutveckling och organisationsutveckling på flera olika sätt. Du kan få hjälp med handledning i olika processer för både ledning och pedagoger.

Leda digitalisering

Modulen Leda digitalisering finns på Skolverkets Lärportal. Den vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän inom:

  • förskola
  • skola
  • vuxenutbildning.

Väsby Makerspace fungerar som processledare för er arbetsgrupp. Du får stöd genom hela modulen från planering och handledning till uppföljning.

Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång är 24 veckor totalt.

Information om leda digitalisering på Skolverkets Lärportal. Länk till annan webbplats.

Leda förändring

Modulen Leda förändring finns på Skolverkets Lärportal. Den vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän inom:

  • förskola
  • skola
  • vuxenutbildning.

Väsby Makerspace fungerar som processledare för er arbetsgrupp. Du får stöd genom hela modulen från planering och handledning till uppföljning.

Modulen Leda förändring består av fem delar. Rekommenderad tidsåtgång är totalt 20 veckor.

Information om leda förändring på Skolverkets Lärportal. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020