Samarbeten

Här hittar du några av de organisationer som vi samarbetar med.

Stockholms Universitet

Vi samarbetar med Stockholms Universitet. Vi föreläser om makerkultur och digitalisering i skola och förskola kopplat till didaktik och vår omvärld. Vi har också två workshoppar för alla studenter på programmet grundlärare i fritidshem. Där får studenterna öva praktiskt på ett flertal digitala verktyg som kan användas i skolans och fritidshemmens verksamhet för att stödja barns kommunikation och språkutveckling. Vi varvar praktik med didaktiska exempel.

Tom Tits Experiment

Vi samarbetar med Tom Tits Experiment i Södertälje i ett gemensamt program inom programmering och digitalisering. Här får eleverna göra förarbetet med oss eller i skolan samt efterarbetet hos oss.

KomTek

Vi samtalar och delar erfarenheter med flera KomTekverksamheter i Storstockholm .

Det innebär stor kompetensutveckling för samtliga parter och som i de flesta fall direkt kan tillgodogöras av pedagogerna i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020