Klasser och fritidshem

Väsby skola erbjuder förskoleklass och grundskola. Det finns också ett fritidshem för elever som går i förskoleklass till och med årskurs fem.

Du kan du söka plats i förskoleklass och grundskola. Det finns också ett fritidshem för elever som går i förskoleklass till och med årskurs fem.

Väsby skola erbjuder fritids från förskoleklass upp till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Väsby skolas förskoleklasser vill ge ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Vi har en röd tråd genom hela vår verksamhet, från f...

Väsby skola har elever från förskoleklass till årskurs nio.