Om skolan

Så här jobbar vi

Vår pedagogiska plattform är grunden för hur vi arbetar. Den består av tre delar. I den första delen beskrivs de kompetenser som vi vill att eleven ska utveckla under sina studier hos oss. Den andra delen redogör för vår syn på hur inlärning går till och hur kunskaperna befästs. Slutligen presenteras hur vi arbetar för att stimulera denna inlärningsprocess.

Nyckelkompetenser som vi vill att våra elever ska utveckla är sådana de ska ha nytta av under sina fortsatta studier, i arbetslivet och som samhällsmedborgare. Vi har utgått från de kompetenser som bland annat lyfts fram i OECD-ländernas läroplaner. Nyckelkompetenserna är kommunikation, kreativitet, samarbete, ansvar och lära att lära.

I vårt arbete med normer och värdegrund fokuserar vi på konkreta beskrivningar av önskade beteenden snarare än förbud och förutsägbara konsekvenser. Skolforskning har visat att struktur, tydlighet och uppföljning är viktigt för att normer skall ge de effekter på beteenden som man önskar.

Kvalitet och utveckling

Skolan styrs genom en så kallad mål- och resultatorienterad styrning. I styrningens idé ligger att det är målen från staten och kommunen som är viktiga - hur man tar sig dit bestäms i stor utsträckning lokalt på respektive skola.

Vårt systematiska kvalitetsarbete med resultatuppföljning är centralt för utvecklingen av verksamheten. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

Senast uppdaterad: 2 november 2023