Avgifter och regler, abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för sophämtning. Oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och tömningsavgift.

Din sophämtning ser olika ut beroende på om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Du som bor i villa eller radhus har ett eget abonnemang. Om du bor i lägenhet ingår oftast sophämtningen i din hyra eller avgift.

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit tömda eller beställa en extra tömning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Nyinflyttad

Välkommen till Upplands Väsby! Bor du i villa eller radhus behöver du starta ett nytt avfallsabonnemang. Det gör du lättast i vår e-tjänst. Du måste ha BankID.

Du kan också kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. En fast grundavgift och tömningsavgiften som beror på hur ofta din soptunna töms.

Grundavgiften

Grundavgift betalar du varje år oavsett vilket abonnemang du har. Har du matavfallsinsamling får du rabatt på den.

Fasta avgifter för sophämtning 2018


Grundavgift

1510 kr/år

Matavfallsrabatt

1000 kr/år

Tömningsavgiften = avgiften för sophämtningen

Hur mycket du betalar beror på hur ofta dina soptunnor töms.

Du kan välja att ha tömning varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka för restavfallet. För matavfallet väljer du tömning varje eller varannan vecka.

Abonnemang

Restavfall 26 eller 52 tömningar/år

30 kr/tömning

Restavfall 13 eller 7 tömningar/år

(endast möjligt om du har matavfallsinsamling)

30 kr/tömning

Matavfall 26 eller 52 tömningar/år

27:50 kr/tömning

Grovavfall 2 hämtningar/år (vår och höst)

300 kr/år

Övriga tjänster som ingår i din grundavgift:

Övriga tjänster

Röda boxen för el- och farligt avfall

Ingår i grundavgiften

Hämtning av stort elavfall

Ingår i grundavgiften

Tillgång till SÖRABs återvinningscentraler

Ingår i grundavgiften

Tillgång till den mobila återvinningscentralen

Ingår i grundavgiften

Tilläggstjänster:

Tillägstjänster är tjänster kommunen erbjuder men som inte ingår i din grundavgift.

Tilläggstjänster

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt/säck

325 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck

Från 450 kr/säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

Från 1030 kr/container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

355 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Dela soptunnor med din granne

Om du bara har lite avfall kan du dela både rest- och matavfallskärl med dina grannar.

Varje hushåll betalar sin egen grundavgift men ni delar på tömningsavgiften. Lägger ni till matavfallsinsamling får alla hushållen full rabatt.

Skriv ut blankett för delat restavfallskärl i Självservice

Skriv ut blankett för delat matavfallskärl i Självservice

Regler

Var förberedd inför tömning:

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas. Ställ gärna ut det redan kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
 • Det ska vara skottat och sandat fram till soptunnan vintertid så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna.

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. En fast grundavgift och tömningsavgiften som beror på hur ofta din soptunna töms.

Grundavgiften

Grundavgift betalar du varje år oavsett vilket abonnemang du har. Har du matavfallsinsamling får du rabatt på den.

Fasta avgifter för sophämtning 2018


Grundavgift

1510 kr/år

Matavfallsrabatt

1000 kr/år


Tömningsavgiften = avgiften för sophämtningen

Hur mycket du betalar beror på hur ofta dina soptunnor töms.

Du kan välja att ha tömning varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka för restavfallet. För matavfallet väljer du tömning varje eller varannan vecka.

Abonnemang

Restavfall 26 eller 52 tömningar/år

30 kr/tömning

Restavfall 13 eller 7 tömningar/år

(endast möjligt om du har matavfallsinsamling)

30 kr/tömning

Matavfall 26 eller 52 tömningar/år

27:50 kr/tömning

Grovavfall 2 hämtningar/år (vår och höst)

300 kr/år

Övriga tjänster som ingår i din grundavgift:

Övriga tjänster

Röda boxen för el- och farligt avfall

Ingår i grundavgiften

Hämtning av stort elavfall

Ingår i grundavgiften

Tillgång till SÖRABs återvinningscentraler

Ingår i grundavgiften

Tillgång till den mobila återvinningscentralen

Ingår i grundavgiften

Tilläggstjänster:

Tillägstjänster är tjänster kommunen erbjuder men som inte ingår i din grundavgift.

Tilläggstjänster

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt/säck

325 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck

Från 450 kr/säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

Från 1030 kr/container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

355 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Dela soptunnor med din granne

Om du bara har lite avfall kan du dela både rest- och matavfallskärl med dina grannar.

Varje hushåll betalar sin egen grundavgift men ni delar på tömningsavgiften. Lägger ni till matavfallsinsamling får alla hushållen full rabatt.

Skriv ut blankett för delat restavfallskärl i Självservice

Skriv ut blankett för delat matavfallskärl i Självservice

Regler

Var förberedd inför tömning:

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas. Ställ gärna ut det redan kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
 • Det ska vara skottat och sandat fram till soptunnan vintertid så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna.

Abonnemang

För dig som bor i flerbostadshus så ingår sophämtningen i din hyra eller avgift. I din hyra eller avgift ingår att du har tillgång till alla SÖRABs återvinningscentraler och den mobila återvinningscentralen. Det är din styrelse eller hyresvärd som beställer extra hämtningar, gör ändringar i era abonnemang och liknande.

Regler

Enligt lagen (Avfallsförordningen) är du skyldig att göra dig av med dina sopor på rätt sätt. Du får bara lägga det som det finns behållare för i ditt soprum. Vill du ha möjlighet att sopsortera i soprummet måste du kontakta din styrelse eller hyresvärd.

Du som har fritidshus i kommunen ska också ha ett abonnemang för din sophämtning.

Fasta avgifter för fritidshus

Grundavgift 2018

755 kr/år


Sopor hämtas varje eller varannan vecka mellan 1 maj och 31 oktober.

Abonnemang för restavfall

26 tömningar/år

30 kr/tömning

13 tömningar/år

30 kr/tömning

Abonnemang för matavfall

26 tömningar/år

27:50 kr/tömning

13 tömningar/år

27:50 kr/tömning

Övriga tjänster som ingår i din grundavgift:

Övriga tjänster

Röda boxen för el- och farligt avfall

Ingår i grundavgiften

Hämtning av stort elavfall

Ingår i grundavgiften

Tillgång till SÖRABs återvinningscentraler

Ingår i grundavgiften

Tillgång till den mobila återvinningscentralen

Ingår i grundavgiften

Tilläggstjänster:

Tillägstjänster är tjänster kommunen erbjuder men som inte ingår i din grundavgift.

Tilläggstjänster

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt/säck

325 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck

Från 450 kr/säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

Från 1030 kr/container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

355 kr/mᵌ

Beställs via Väsby Direkt

Regler

Var förberedd inför tömning:

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas. Ställ gärna ut det redan kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
 • Det ska vara skottat och sandat fram till soptunnan vintertid så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna.

Grundavgift

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för restavfall. Som bostadsrättsförening eller hyresvärd betalar ni en grundavgift per hushåll.

Fasta avgifter 2018

Grundavgift

1300 kr/lägenhet

Matavfallsrabatt

1000 kr/lägenhet

Abonnemang

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms.

Restavfall

Kärlstorlek

Kr/hämtningstillfälle

660 liter

95 kr

370 liter

57,50 kr

130 - 160 liter

30 kr

Vid tömning 2 gånger per vecka tillkommer en avgift på 10% av ordinarie avgift.

Vid tömning 3 gånger per vecka tillkommer en avgift på 20% av ordinarie avgift.

Övriga abonnemang

Ni kan erbjuda era boende både matavfallsinsamlig och att kunna lämna grovavfall i miljörummet. Matavfallet hämtas en gång i veckan.

Övriga abonnemang

Kr/kärl/hämtningstillfälle

Matavfall, kärl 140 liter

27,50 kr

Grovavfall, kärl 660 liter

247,50 kr

Grovavfall, kärl 1000 liter

282,50 kr

Övriga tjänster

I grundavgiften ni betalar för varje hushåll ingår hämtning av elavfall.

Utrustning för insamling av elavfall (bur på hjul, lysrörshållare, batteriboxar, boxar för glödlampor och liknande) hyr eller köper ni själva av valfri entreprenör.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är sådanna tjänster som kommunen erbjuder som ni betalar extra för.

Tilläggstjänster

Pris

Trädgårdsavfall i bunt/säck

325 kr/mᵌ

Grovavfall i storsäck

Från 450 kr/säck

Grovavfall i container

Från 1030 kr/container

Extra hämtning restavfall

Ord. hämtningsavgift + 250kr/kärl

Extra hämtning elavfall

500kr/gång

Extra hämtning grovavfall

Ord. hämtningsavgift + 380kr/kärl

 

Mobila återvinningscentralen

Som bostadsrättsförening eller hyresvärd kan ni hyra den mobila återvinningscentralen. Kontakta SÖRAB för mer information om bokning och priser på mavc@sorab.se

Farligt avfall

För att få ha insamling av farligt avfall i flerbostadshus krävs tillstånd. Mer information hur ni går tillväga hittar ni på sidan Farligt avfall.

Regler

 • Senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas ska det vara framkomligt i miljörum eller vid kärlskåp.
 • De som hämtar ska kunna dra soptunnorna obehindrat till bilen. Det får inte ligga eller stå sopor eller annat i vägen.
 • Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
 • Ha fungernade belysning under den mörka delen av året så att de som hämtar ser vad de gör.
 • Vintertid ska det vara skottat och sandat fram till hämtningstället så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Felsorteringsavgift

Kommunen har rätt att ta ut felsorteringsavgifter för felsorterat avfall och om reglerna för hämning inte följs.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna. De finns att ladda ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Grundavgift

Alla företag och verksamheter ska betala en grundavgift för sophämtningen. Hyr ni lokal ingår ofta grundavgiften i hyran.

Fasta avgifter 2018

Grundavgift

905 kr/verksamhet

Abonnemang

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms.

Restavfall

Kärlstorlek

Kr/hämtningstillfälle

130-190 l kärl

30,00 kr

160 l säck

32,50 kr

240 l kärl

40,00 kr

370 kärl

57,50 kr

660 l kärl

95,00 kr

Vid tömning 2 gånger per vecka tillkommer en avgift på 10% av ordinarie avgift.

Vid tömning 3 gånger per vecka tillkommer en avgift på 20% av ordinarie avgift.

Matavfall

Kommunen erbjuder hämtning av matavfall i 140-liters kärl eller i tank.

Hämtningsavgift 140 l kärl

40 kr/kärl/tömningstillfälle

Hämtning av matavfall i tank upptill 1 m3

555 kr/tömningstillfälle

För varje tillkommande m3

90 kr / m3

Behandlingsavgift för matavfall i tank

445 kr/ton


Observera att kommunen inte har något abonnemang för förpackat matavfall. Vill ni ha hämtning av det är det fritt att vända er till valfri entreprenör.

Grovavfall

Kommunen erbjuder abonnemang för grovavfall i 660 liters-kärl och 1000 liters-kärl.

Kärlstorlek

Kr/tömningstillfälle

660 L-kärl

247:50 kr

1000 L-kärl

282:50 kr

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är sådanna tjänster som kommunen erbjuder som ni betalar extra för.

Extra hämtning restavfall

Ord. hämtningsavgift + 250kr/kärl

Extra hämtning grovavfall

Ord. hämtningsavgift + 380kr/kärl

Betalsäckar (10x160 liter)

550 kr

Farligt avfall

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten kan hämtas av valfri entreprenör eller lämnas på SÖRABs återvinningscentraler mot betalning.

Mer information på SÖRABs hemsidalänk till annan webbplats

Felsorteringsavgift

Vid felsortering av avfall debiteras en avgift på 1500 kr utöver kostnaden för hämtningen. Som felsorterat avfall räknas exempelvis elavfall eller farligt avfall i restavfallet.Förpackat matavfall i restavfallet räknas också som felsortering.

Regler

Du som verksamhetsutövare är skyldig att hantera avfallet som uppkommer i verksamheten på rätt sätt. Avfallet får inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön och ni ska underlätta återvinning och miljösäker hantering.

Ni är också skyldiga att utforma hämtningsplatsen för era sopor så att det uppfyller kraven för en bra arbetsmiljö. Platsen ska bland annat vara ordentligt belyst och gå att rengöra.

Mer information om vilket ansvar som du som verksamhetsutövare har finns i Avfallsföreskrifterna. De finns att ladda ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Lagar, föreskrifter och regler

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna

Här beskrivs hur avfall ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna. De finns att ladda ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Avfallsplanen

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Vägledande för planen är att avfallshanteringen ska vara en del av ett hållbart samhälle. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Avfallsplanen är gemensam med de andra SÖRAB-kommunerna.

Länk till mer information på SÖRABs hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 16 november 2018
Bygga, bo och miljö