Ansök, hantera, säg upp plats

Alla ärenden som rör barnomsorg utförs här. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

I e-tjänsten kan du:

 • Ansöka om plats i förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem.
 • Beräkna barnomsorgsavgift.
 • Registrera och ändra kontaktuppgifter.
 • Få en översikt på schema-, placeringsuppgifter och historik på inskickade ärenden.
 • Lämna inkomstuppgifter.
 • Lämna schema eller vistelsetid. Schema för fritidsbarn behöver inte läggas in i dagsläget.
 • Acceptera eller tacka nej till platserbjudande.
 • Säga upp placering.

Vid ändring av ansökan

Du behöver logga in i e-tjänsten och göra en helt ny ansökan. Viktigt att alla dina val finns med.

Tacka ja eller nej till platserbjudande

Logga in i e-tjänsten och tryck på barnets namn, gå sedan in på länken och acceptera eller tacka nej till platserbjudande. Du har fem arbetsdagar på dig att besvara ditt erbjudande.

Uppsägning av plats

 • Du har en månads uppsägningstid på din barnomsorgsplats.
 • Uppsägningen sker i e-tjänsten.
 • Om du sagt upp barnomsorgsplatsen och därefter önskar återplacering inom tre månader från sista placeringsdag, räknas det som om placeringen fortgått hela tiden och du betalar avgift även för dessa månader.
 • Du betalar avgift till och med uppsägningstidens slut oavsett om placeringen har påbörjats eller inte.
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Förskola och skola