Matavfall

I ​Upplands Väsby kommun har alla möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Matavfallet från kommunen går till Uppsala vattens rötningsanläggning och blir till biogas och biogödsel. Biogasen driver bussar och sopbilar vilket minskar koldioxidutsläppen. Gödslet läggs på åkrar och bidrar till att ny mat kan växa.

Ny avfallstaxa 2018

Från och med 1 januari 2018 är det ny avfallstaxa i Upplands Väsby. En skillnad är att vi höjer rabatten för de som har matavfallsinsamling ytterligare.

För dig som bor i enbostadshus betyder det att du får en lägre årsavgift om du har matavfallsinsamling varannan vecka än om du inte har det.

När du sorterar ut ditt matavfall minskar du mängden sopor i din vanliga soptunna, vilket gör att du kan ha färre hämtningar. Färre hämtningar innebär billigare abonnemang.

Om du idag har hämtning av ditt restavfall varje vecka så har du en årskostnad på 3070 kr/år.

Om du lägger till matavfallsinsamling som hämtas varannan vecka så blir din årskostnad istället 2785 kr/år.

När du börjar sortera ut ditt matavfall kan du oftast minska hur ofta ditt restavfall hämtas. Då blir din årskostnad 2005 kr/år, det vill säga 1065 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget

Har du lite matavfall? Dela kärl med din granne.

Vi har också gjort det enklare för dig att dela matavfallskärl med dina grannar om du bara har lite matavfall. Den största förändringen är att du nu får full matavfallsrabatt även när du delar matavfallskärl med en granne eller flera. Anmäl ert delade matavfallskärl genom att ladda ner blanketten "Anmäl delat matavfall" nedan eller kontakta Väsby Direkt, tryckval 4 så hjälper vi dig.

Bor du bostadsrätt eller hyreslägenhet?

För er som bor i flerbostadshus fördubblar vi rabatten per anslutet hushåll.

I det här exemplet har vi räknat på en förening med 10 hushåll och 2 st 660 liters-kärl för restavfall som hämtas 1 gång i veckan. Utan matavfallsinsamling har föreningen en årskostnad på 22 880 kr/år.

Om föreningen lägger till 1 matavfallskärl som hämtas 1 gång i veckan så blir årskostnaden istället 14 310 kr/år, det vill säga 8 570 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget.

Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Bygga, bo och miljö