Avgifter och taxor

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun.

Måltider

Insats

Avgift

Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 385 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

111 kronor/dag

Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år)

111 kronor/dag

Måltidsavgift i korttidsboende utanför det egna hemmet, LSS

111 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet för pensionärer

57 kronor/dag

Måltider i daglig verksamhet, LSS

33 kronor/måltid

Måltidslåda (lunch/middag)

47 kronor per måltidslåda

Dessert

17 kronor per dessert

Hemtjänst

Insats

Avgift

Hemtjänst

Maximalt 2170 kronor/månad

Omsorg i hemmet

73 kronor/timme

Service i hemmet

262 kronor/timme

Leverans av måltidslåda

105 kronor/månad

Omsorg i dagverksamhet för äldre

71 kronor/dag

Särskilt boende och korttidsboende

Insats

Avgift

Omsorgsavgift

Maximalt 2170 kronor/månad. Avgift för måltider och hyra tillkommer.

Omsorgsavgift i särskilt boende för äldre

2170 kronor/månad

Korttidsboende

71 kronor/dygn

Omsorgsavgift HVB

2170 kronor/månad

Omsorgsavgift i särskilt boende för personer med psykisk ohälsa

2170 kronor/månad

Trygghetslarm

Insats

Avgift

Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll

300 kronor/månad

Kostnad för borttappad larmdosa

2500 kronor

Kostnad för borttappad larmklocka/knapp

900 kronor

Boendeavgift

Insats

Avgift

Boendeavgift

2 229 kronor/månad

Turbundna resor

Insats

Avgift

Enkel resa till/från dagverksamhet för äldre samt daglig sysselsättning

65 kronor

Maximal avgift per månad

650 kronor

Regler, lagar och prisbasbelopp

Kommunen följer Riksdagens beslut från den 14 november 2001 som reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (prop. 2000/01:149).

Reglerna om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp finns införd i 8 kapitlet i socialtjänstlagen. Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För år 2022 är prisbasbeloppet
48 300 kronor.

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022.

Information om taxor och avgifter

Riktlinjer för taxor och avgifter Pdf, 384 kB. (Pdf, 384 kB)

Beräkna din avgift för hemtjänst

Beräkna din avgift för demensboende

Beräkna din avgift för äldreboende

Betalningsalternativ

Du kan få dina räkningar från Upplands Väsby kommun som e-fakturor, eller som autogiro och även via Kivra samt Mina meddelande

Tjänsten kräver att du är ansluten till en internetbank och har betalservice. Gå in på din internetbank och anmäl dig till e-faktura från Upplands Väsby kommun. Du hittar oss bland fakturautställarna.

Alla betalningsuppgifter är redan ifyllda. Inga pappersfakturor eller långa OCR-nummer. Sen klickar du bara för att godkänna betalningen.

Tjänsten är kostnadsfri.

Så här fungerar e-fakturan

Fakturorna skickas till dig elektroniskt. Du får ett meddelande via din internetbank när du har fått en ny e-faktura.

Det är Upplands Väsby kommun som ansvarar för att rätt belopp skickas in till banken och att fakturaunderlaget stämmer. Information om betalda fakturor ligger kvar i 18 månader. Om du vill kan du också spara fakturorna på din dator och skriva ut dem.

Vad händer om jag missar att betala e-fakturan?

Om du missar att betala din e-faktura skickar Upplands Väsby kommun en påminnelse på papper. Du kan även få automatbetalning på din e-faktura. Då dras pengar utan att du behöver logga in och godkänna fakturan. Detta anmäler du via din internetbank.

Med autogiro behöver du inte oroa dig för att glömma betalningar eller att betala för sent. Dessutom görs dina betalningar även om du skulle vara bortrest.

Så här fungerar autogiro

Du får din räkning som vanligt ungefär 30 dagar före förfallodagen. Det enda du ska se till är att det finns tillräckligt med pengar på ditt bankkonto. Betalningen sker sedan automatiskt i rätt tid. Kvitto på din betalning får du via ditt kontoutdrag från banken.

Hur får jag autogiro?

Beställ en medgivandeblankett från kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Fyll i blanketten och skicka sedan in den till Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby.

Det tar någon vecka att behandla din ansökan om autogiro. Din bekräftelse på att dina betalningar görs via autogiro är att betalningsavin på din räkning är makulerad.

Har du frågor kring din faktura, var god och kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Inkasso

Från och med den 1 mars 2014 har Upplands Väsby kommun ett samarbete med Visma Collectors AB, organisationsnummer 556439-5670. Samarbetet innebär att Visma Collectors AB handlägger kommunens inkassoverksamhet avseende kundfordringar. Alla frågor kring inkassokravet ska ställas till Visma Collectors AB.

Frågor om samarbetet besvaras av kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 25 november 2022