Avgifter och taxor

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun.

Måltider (2024)

Insats

Avgift

Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

4 016 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

132 kronor/dag

Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år)

132 kronor/dag

Måltidsavgift i korttidsboende utanför det egna hemmet, LSS

132 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet för pensionärer

65 kronor/dag

Måltider i daglig verksamhet, LSS

57 kronor/måltid

Måltidslåda (lunch/middag)

52 kronor per måltidslåda

Dessert

18 kronor per dessert

Hemtjänst (2024)

Insats

Avgift

Hemtjänst

Maximalt 2 575 kronor/månad

Omsorg i hemmet

77 kronor/timme

Service i hemmet

280 kronor/timme

Leverans av måltidslåda

110 kronor/månad

Omsorg i dagverksamhet för äldre

85 kronor/dag

Särskilt boende och korttidsboende (2024)

Insats

Avgift

Omsorgsavgift i särskilt boende för äldre

2 575 kronor/månad

Korttidsboende

85 kronor/dygn

Omsorgsavgift HVB

2 575 kronor/månad

Omsorgsavgift i särskilt boende för personer med psykisk ohälsa

2 575 kronor/månad

Trygghetslarm (2024)

Insats

Avgift

Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll

300 kronor/månad

Kostnad för borttappad larmdosa

2500 kronor

Kostnad för borttappad larmklocka/knapp

900 kronor

Kostnad för ej återlämnat digitalt lås

1 500 kronor

Boendeavgift (2024)

Insats

Avgift

Boendeavgift

2 645 kronor/månad

Turbundna resor (2024)

Insats

Avgift

Enkel resa

65 kronor

Maximal avgift per månad

650 kronor

Regler, lagar och prisbasbelopp

Kommunen följer Riksdagens beslut från den 14 november 2001 som reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (prop. 2000/01:149).


Reglerna om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp finns införd i 8 kapitlet i socialtjänstlagen. Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För år 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

 

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.

Information om taxor och avgifter


Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2023 Pdf, 551 kB.

Riktlinjer för taxor och avgifter för inom omsorgen 2024 Pdf, 1 MB.


Beräkna din avgift för hemtjänst


Beräkna din avgift för demensboende


Beräkna din avgift för äldreboende

Betalningsalternativ

Du kan få dina räkningar från Upplands Väsby kommun som e-fakturor, eller som autogiro och även via Kivra samt Mina meddelande.

Namnbyte hos Visma

Visma Financial Solutions AB som handlägger kommunens inkassoverksamhet byter namn till Visma Amili AB. Bytet sker i slutet av februari 2024.

Kontakta Väsby Direkt om du behöver få vänta med att betala en faktura som gäller offentlig service. Fakturor för offentlig service avser till exempel avgift för barnomsorg, hemtjänst, vård på särskilt boende, bygglov eller avfall. Du kan också få hjälp med en individuell avbetalningsplan.

  • Väsbybor har möjlighet till delbetalning av faktura på tre månader. Det vill säga möjligheten att skjuta upp betalningar under tre månader. Under den tiden får medborgaren betala valfritt belopp tills den är slutbetald.
  • Om fakturan inte är slutbetald när anståndsdatumet passerat går den till Visma Amili. De skickar då ut en påminnelse. Vid behov av anstånd kan man även göra en avbetalningsplan med Visma Amili.

Visma Amili är ett inkassoföretag. Du tar själv kontakt med Visma. Hos Visma tillkommer avgifter. Avgifterna som tillkommer är 180kr på inkassoavgift och en ränta kopplad till styrräntan och baserat på antalet obetalda dagar och storleken på summan.

Kontakt Visma

Kontakt med Visma som privatperson. Länk till annan webbplats.
Kontakt med Visma som företag. Länk till annan webbplats.

Fakturor företag

Kontakta Väsby Direkt om ditt företag önskar få dina fakturor med snabbare hanterade av kommunen.

Kontaktuppgifter till Väsby Direkt

Telefon: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Tjänsten kräver att du är ansluten till en internetbank och har betalservice. Gå in på din internetbank och anmäl dig till e-faktura från Upplands Väsby kommun. Du hittar oss bland fakturautställarna.

 

Alla betalningsuppgifter är redan ifyllda. Inga pappersfakturor eller långa OCR-nummer. Sen klickar du bara för att godkänna betalningen.

 

Tjänsten är kostnadsfri.

Så här fungerar e-fakturan

Fakturorna skickas till dig elektroniskt. Du får ett meddelande via din internetbank när du har fått en ny e-faktura.

 

Det är Upplands Väsby kommun som ansvarar för att rätt belopp skickas in till banken och att fakturaunderlaget stämmer. Information om betalda fakturor ligger kvar i 18 månader. Om du vill kan du också spara fakturorna på din dator och skriva ut dem.

Vad händer om jag missar att betala e-fakturan?

Om du missar att betala din e-faktura skickar Upplands Väsby kommun en påminnelse på papper. Du kan även få automatbetalning på din e-faktura. Då dras pengar utan att du behöver logga in och godkänna fakturan. Detta anmäler du via din internetbank.

Med autogiro behöver du inte oroa dig för att glömma betalningar eller att betala för sent. Dessutom görs dina betalningar även om du skulle vara bortrest.

Så här fungerar autogiro

Du får din räkning som vanligt ungefär 10-15 dagar före förfallodagen. Det enda du ska se till är att det finns tillräckligt med pengar på ditt bankkonto på förfallodagen. Betalningen sker sedan automatiskt i rätt tid. Kvitto på din betalning får du via ditt kontoutdrag från banken.

Hur får jag autogiro?

  1. Beställ en medgivandeblankett från kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Du kan också skriva ut medgivandeblanketten själv. Medgivandeblankett för autogiro Pdf, 105 kB.
  2. Fyll i blanketten och skicka sedan in den till Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby.

Det tar någon vecka att behandla din ansökan om autogiro.

Din bekräftelse på att dina betalningar görs via autogiro är att fakturan är märkt med texten betalas via autogiro.

Har du frågor kring din faktura, var god och kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Inkasso

Från och med den 1 mars 2014 har Upplands Väsby kommun ett samarbete med Visma Amili AB, organisationsnummer 556439-5670. Samarbetet innebär att Visma Amili AB handlägger kommunens inkassoverksamhet avseende kundfordringar. Alla frågor kring inkassokravet ska ställas till Visma Amili AB.

 

Frågor om samarbetet besvaras av kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 23 april 2024