Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

 • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
 • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
 • inköp och ärenden
 • måltider
 • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis:

 • trygghetslarm
 • fixartjänster
 • dagverksamhet.

Du väljer utförare

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha. Du kontaktar själv det företag som du har valt.

Kvalitetsgaranti för hemtjänst

Så ansöker du om stödet

Du behöver själv ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan. Det är biståndsenheten som beslutar om stöd utifrån dina behov.

Det finns flera olika sätt du kan ansöka på:

Ansök med blankett

Fyll i blanketten SoL, ansök om tillstånd som du skickar in till kommunen.

Blanketten SoL, ansök om bistånd

Återta ansökan

Om du vill återta din ansökan kan du höra av dig till Väsby Direkt eller din biståndshandläggare. Du kan återta dina ansökan både muntligt och skriftligt.


Efter att du har gjort en ansökan tar en biståndshandläggare kontakt med dig och bokar tid för ett möte. Mötet är oftast hemma hos dig. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.


Om du behöver hjälp med din ansökan om äldreomsorg kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk. Du kan välja om du vill ha med dig någon på mötet, exempelvis en vän eller anhörig.

När du lämnat all information gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut om vilket stöd du har rätt till, ett så kallat biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.


Oftast är handläggaren klar med din hemtjänstansökan inom tre veckor och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Hur lång tid det tar att få ett beslut varierar. Mindre utredningar tar kortare tid än mer omfattande utredningar. Dagarna räknas från den dagen din ansökan inkom.


Vid behov kan du få beslutet översatt till ett av minoritetsspråken.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan.


Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, för vuxna personer med funktionsnedsättning samt för barn och unga med fysisk funktionsnedsättning Pdf, 266 kB.

Överklaga ett avslagsbeslut

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Du kan få avslag på hela eller vissa delar av din ansökan. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja vilken utförare som du vill anlita för hemtjänst. Du kan välja mellan de som har avtal med Upplands Väsby kommun. Tanken är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål.


Du kan byta utförare om du inte är nöjd. Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare. Om du inte själv kan eller vill välja utförare tilldelas du en av din biståndshandläggare.

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga avgift för hemtjänst direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om du är ensamstående. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om ni är makar och både bor hemma. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad. Avgiftsberäkning för hemtjänst görs för respektive make. Två beräkningar måste därför göras.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Person 1

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Person 2

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Information om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Beställ eller ladda ner ansökningsblanketten på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillfällig hemtjänst i annan kommun

Du som har hemtjänst har möjlighet att få samma stöd även om du reser bort, till exempel om du besöker anhöriga i en annan kommun eller bor i en sommarstuga under sommaren.

Tänk på att meddela Upplands Väsby kommun i god tid (senast 5-6 veckor) innan din planerade vistelse i annan kommun.

 • Kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun och berätta att du planerar att vistas tillfälligt någon annanstans.
 • Berätta för biståndshandläggaren var den tillfälliga bostaden ligger och hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om vilken hjälp du behöver under vistelsen och vilken tid på dygnet du behöver hjälpen.
 • Tänk igenom hur den tillfälliga bostaden är utformad och om det finns saker som är bra för hemtjänsten att veta om. Det kan till exempel vara att bostaden är utrustad med disk- och tvättmaskin eller har högre trösklar än din vanliga bostad.
 • Biståndshandläggaren gör en beställning till den kommunen du planerar att vistas i tillfälligt. Du behöver alltså inte själv meddela den andra kommunen.
Senast uppdaterad: 25 juni 2024