Hemlös

Orsaken till hemlöshet varierar. Det finns de som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på skilsmässa, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet, betalningsanmärkningar eller skulder som gör att man inte får ett hyreskontrakt.

Det finns hemlösa som har sociala problem i form av missbruk eller psykisk ohälsa, den så kallade sociala hemlösheten. Personer i social hemlöshet behöver oftast någon form av stöd för att klara av sitt boende.

Akut hemlöshet

Upplands Väsby kan erbjuda stöd till personer som är hemlösa. Socialtjänsten arbetar för att motivera hemlösa som av olika skäl inte själva söker stöd och hjälp. I det arbetet är Svenska kyrkan en viktig samarbetspartner. Kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08-590 970 00 om du behöver stöd och hjälp gällande hemlöshet.

Förebygga hemlöshet

Det absolut viktigaste i det förebyggande arbetet är att förhindra vräkning av den som har en egen bostad. Ibland räcker kontakten med budget- och hyresrådgivningen, men ibland behövs mer omfattande insatser från socialtjänsten. Samarbetet med kronofogdemyndigheten är också viktigt, både för att förhindra avhysningar och för att se till att de sker på ett så bra sätt som möjligt för den eller de som är berörda.

Alla som riskerar att avhysas kontaktas av socialtjänsten, antingen genom brev eller hembesök. Information lämnas om vilken hjälp och vilket stöd kommunen kan erbjuda. Hushåll med barn är särskilt prioriterade i det förebyggande arbetet.

Senast uppdaterad: 25 april 2024