Ekonomi, ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd. Du kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Vill du få stöd att söka ett arbete ska du börja med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen kan också hjälpa dig ut i arbetslivet.

Till budget- och skuldrådgivningen kan du vända dig om du har ekonomiska problem eller har hamnat i en skuldsituation och har frågor om skuldsanering.

Här finns information om du skulle hamna i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig sköta din ekonomi eller vid kontakt med andra myndigheter.

Sök bidrag ur Oskar och Nanny Olssons minnesfond.