Arbetslöshet

För de flesta av oss är det viktigt att ha en meningsfull sysselsättning. Ett jobb kan vara ett sätt att vara en del av samhället. Vill du få stöd att söka ett arbete ska du börja med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

Om du är arbetslös och har försörjningsstöd kan du få hjälp från kommunen att komma ut i sysselsättning.

Information om arbetsmarknadsinsater inom verksamheten WorkCenter

Senast uppdaterad: 14 maj 2024