Hjälp i hemmet

Du kan få hjälp i hemmet på olika sätt. Du kan ansöka om hemtjänst om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med till exempel städ, tvätt och personlig omsorg. Har du behov av anpassningar i hemmet kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Vårdas du av en anhörig har du möjlighet att ansöka om avlösning.

Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Mat

Om du behöver hjälp med att laga mat eller köpa hem mat kan du ansöka om matdistribution eller inköp av mat.

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem både på dagen och på natten. Med ett knapptryck får du snabbt kontakt med personal.

Väsbyfixarna kan hjälpa till med sysslor i vardagen som till exempel att flytta mindre möbler, att byta glödlampor, proppar och batterier.

Du som vårdar en närstående kan ibland behöva avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.

Du som bor i Väsby och fyllt 70 år kan få hjälp med teknik hemma.

Du som har hemtjänst eller trygghetslarm kommer att få ett digitalt låsvred installerat på insidan av din dörr.