Att gifta sig

En borgerlig vigsel sker utan religiösa inslag. Ni bokar själva in någon av kommunens borgerliga vigselförrättare och väljer en tid och plats som passar er. Borgerliga vigselförrättare är inte knutna till någon kyrka utan utses av Länsstyrelsen. Vill ni gifta er kyrkligt vänder ni er direkt till den kyrka ni vill gifta er i.

Före vigsel ska ni ansöka om en hindersprövning hos Skatteverket. Detta görs för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap.

Kommunen har åtta vigselförättare för borgerlig vigsel. Ni väljer själva vilken vigselförättare som ni vill ska leda er ceremoni och tar sedan kontakt.