Borgerlig vigsel och vigselförrättare

Kommunen har åtta vigselförättare för borgerlig vigsel. Ni väljer själva vilken vigselförättare som ni vill ska leda er ceremoni och tar sedan kontakt.

Upplands Väsby kommuns vigselförättare

Vigselförättare

Telefon

E-post

Gun Bjurberg

070-730 38 06

g,bjurberg@gmail.com

Melinda Khan (C)

076-0555525

melinda.khan@upplandsvasby.se

Johannes Wikman Franke (C)

070-592 99 66

wikmanjohannes@gmail.com

Raimo Huhdanperä

070-690 44 08 eller 08-590 944 08

huhdanpera@hotmail.se

Azadeh Rojhan (S)


azadeh.rojhan@upplandsvasby.se

Ismo Salmi (KD)

0708-17 68 72

salmi@salmipartners.se

Aleksandra Grbic (KD)

070-4959240

aleksandra.grbic@upplandsvasby.se

Dag Roslund (KD)


dag.roslund@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 12 september 2023