Familj, barn och ungdom

Alla vi föräldrar önskar att våra barn ska få en bra uppväxt men ibland kan man känna sig orolig för sitt barn eller sin ungdom. Det kan också vara så att du känner oro för någon annans barn. Ibland hittar du själv en lösning men det finns också stöd att få.

Du som är förälder eller ungdom är alltid välkommen att ringa socialkontorets mottagning för att få information. När du ringer får du prata med en socialsekreterare som har stor kunskap om allt som handlar om barn och ungdomar. Kontakta mottagningen på telefon 08-590 970 70.

Mottagningen har öppet följande tider:

  • måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00–12.00
  • onsdagar 13.00–16.00.

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid.

Här hittar du information till dig som förälder. I Väsby ska du snabbt kunna få råd och stöd när du känner att du behöver.

Du som barn och ungdom har rätt att växa upp och ha det bra.

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

När du fått barn och inte är gift ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas av familjerättsbyrån.

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Familjerådgivningen och Familjerätten kan hjälpa er att kommer överens eller lösa olika situationer i er relation.

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Blir du arg eller våldsam mot någon i din närhet? Det finns stöd och hjälp att få av kommunen.