Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd utan att berätta vilket barn det gäller. Du får vara anonym om du vill. Om du jobbar med barn är du enligt lag skyldig att anmäla.

Så gör du en orosanmälan

För att göra en anmälan ring till socialtjänstens mottagning, 08-590 970 70.

Mottagningen är öppen, måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00–12.00 samt onsdag 13.00–16.00.

Skriftlig anmälan

Du kan även göra en skriftlig anmälan, faxa (08-590 733 41) eller e-posta mottagningen.bou.rvt@upplandsvasby.se. Du kan också använda dig av e-tjänsten för att skicka in din orosanmälan.

Om ditt ärende är akut och det är efter kontorstid kan du ringa till socialjouren.

Information om socialjour

Du kan välja att vara anonym

Du kan vara anonym men det bästa är att du uppger ditt namn. Då kan du komplettera uppgifterna senare om det skulle behövas. En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon står för uppgifterna.

När du som privatperson ringer till vår mottagning för att göra en orosanmälan kan du bara vara anonym om du inte presenterar dig. Har du väl sagt ditt namn kan du inte längre vara anonym i förhållande till den som anmälan gäller. 

Enligt lag bör du anmäla

Barn kan fara illa i många situationer av olika orsaker. Socialtjänstlagen säger att var och en av oss som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialkontoret. Du behöver inte vara säker på att något är fel för att anmäla. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till.

Det är socialtjänsten som har ansvar att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Om du är osäker på om du bör anmäla kan du rådgöra med socialtjänsten utan att berätta vilket barn det gäller.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024