Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas. Familjerättsbyrån stöttar dig i frågor om adoption.

Om adoption på Familjerättsbyråns webbsida

Senast uppdaterad: 5 december 2023