Faderskap och föräldraskap

Om ogifta föräldrar inte kan bekräfta fader- eller föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst har Familjerättsbyrån i uppdrag att utreda och om möjligt fastställa det. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Om faderskap och föräldraskap på Familjerättsbyråns webbsida

Senast uppdaterad: 5 december 2023