Ekonomiskt bistånd

Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd. Du kan då ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från din kommun. Par som är gifta eller är sambo ansöker gemensamt. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Att tänka på innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du uttömma andra möjligheter till försörjning, till exempel genom ersättning från Försäkringskassan, a-kassa eller ALFA-kassa. Tänk också på att du som är arbetssökande på hel- eller deltid, ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Försörjningsstöd är tänkt som en tillfällig hjälp och du ansöker för en månad i taget. Din rätt till bistånd prövas mot dina inkomster och tillgångar och mot vad du själv har gjort för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte sökt ekonomiskt bistånd under de senaste två månaderna, måste du kontakta Väsby Direkt som är kommunens kontaktcenter. Du kommer få prata med en socialsekreterare på mottagningen ekonomiskt bistånd som gör en första bedömning av din situation.

Mottagningen har telefontider måndag, onsdag och torsdag kl 10.15–11.15.

Kontakta Väsby Direkt

Senast tre veckor efter att du har lämnat din ansökan erbjuds du ett möte med en socialsekreterare. Inom sju arbetsdagar efter mötet får du ett beslut, förutsatt att din ansökan var komplett.

Ansök digitalt när du gör en återansökan

Om du vill göra en återansökan för kommande månad kan du göra det digitalt, via Upplands Väsby kommuns medborgarsida. Du behöver ha tillgång till mobilt bank-id. Är det första gången du ansöker hänvisar vi dig till Väsby direkt.

Hur mycket kan du få i försörjningsstöd?

Riksnormen beskriver de kostnader som ska räknas med vid beräkning av försörjningsstöd, som kostnader för livsmedel, kläder och förbrukningsvaror. Normbeloppet påverkas av om ansökan görs av en ensamstående person eller ett par och om det finns barn i familjen. I den beräkning som görs ingår de tillgångar och de inkomster som personerna i hushållet har haft i form av till exempel lön, pension, sjukpenning, barnbidrag och spelvinster. Även lån och andra insättningar från anhöriga eller vänner räknas med som inkomst.

Information om riksnormen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024