Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om kan du överklaga. Här kan du läsa om vilka beslut du får ta del av och hur du överklagar.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

Kommunens officiella anslagstavla.

Du kan överklaga de beslut som kommunen tagit. En överklagan ska alltid vara skriftlig.

Att delges något betyder att det räknas som att man tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.