Ekonomi

Lagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att resultatet ska vara positivt över en längre period. Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I och med detta fastställs även den kommunala skattesatsen.

Här hittar du information om flerårsplanen och årsredovisningen. I årsredovisningen kan du se hur verksamheterna har arbetat med sina mål.

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt.

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun.