Boende

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare av Bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättning och Bostad med särskild service enligt SoL för personer med psykisk ohälsa.

 • Sommarkollo under två veckor varje sommar. Där kan du delta i olika utflykter och sportaktiviteter. Du kan hitta nya vänner att umgås med.
 • Väsby Omsorgsspel är en tävling som pågår under en hel dag oftast i juni. Där kan du delta i olika sportgrenar, bland annat bollsport och längdhopp.
 • Två gånger per år ordnar vi Karaoke-kryssningar, som du kan anmäla dig till.

Att äta tillsammans är ett tillfälle att umgås. Det ska bli en höjdpunkt att se fram emot i vardagen. Maten ska vara god och vällagad. Vi har fokus på ekologisk och näringsriktig mat.

Vi hittar ofta något att fira lite extra. Vid speciella dagar och högtider ser vi till att pynta för att skapa en feststämning.
Vi lyssnar mycket på musik och hittar TV-program och filmer som tilltalar, roar och är lätta att förstå.

Din fritid är vårt ansvar. Du ska få en så aktiv fritid som du behöver och önskar. Behov och önskemål kan se olika ut. Vi ger stöd till att delta i samhällets utbud utifrån egna villkor.

Du kommer att få en egen kontaktman. Kontaktmannen har ett större ansvar för just dig och din livssituation. Tillsammans planerar ni allt som rör ditt personliga behov av stöd. Ni kontrollerar regelbundet att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Vi måste dokumentera enligt gällande lagar. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med och ta del av din planering och att skriva din genomförandeplan. Du har rätt att ta del av det som skrivs och påverka efter din förmåga. Vi följer de lagar som gäller kring tystnadsplikt och sekretess.

Gruppbostad enligt LSS

Du bor i egen lägenhet. Flera lägenheter ligger i samma byggnad. Du är med och delar delar på gemensamma utrymmen där ni kan umgås. En gruppbostad ger stöd och omsorg alla tider på dygnet.

Trädgård och uteplats på Baldersvägen 5.

Bild: Upplands Väsby kommun

Baldersvägen 5 är en gruppbostad

Här kan sex personer bo tillsammans. Du har egen lägenhet med uteplats. Du delar gemensamma utrymmen med de andra.

Här finns plats för olika rörelseförmågor och olika sätt att kommunicera på. Några är äldre.

Individuellt stöd 

 • Vi ser till dina förmågor och ger dig stöd till att leva självständigt.  
 • Du är med och skapar dina egna rutiner.
 • Vi ger dig stöd till personlig utveckling i din takt. 
 • Du väljer hur mycket social gemenskap du önskar var en del av. 

Så arbetar vi

Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner vi kommit överens om och som du känner igen. 
Vi strävar efter att du känner respekt för din vilja och dina önskemål. Du är med och bestämmer hur du vill ha ditt stöd.

För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med vakande natt.

Fritid

Du är med och planerar aktiviteter och din fritid. Vi har tillgång till buss. Vi har "Äldreträffar" varannan vecka. Då träffar vi andra som är äldre och pensionärer. Detta brukar vara populärt.

Boende och läge

Gruppbostaden är ett hus i markplan. Vi har egen trädgård. Vi finns i Odenslunda bostadsområde. Vi har nära till natur och strövområden.

Vi har nära till bussar som går till centrum och stationen.

Maria Krantzons väg 10

Bild: Upplands Väsby kommun

Maria Krantzons väg 10 är en gruppbostad

Här innebär det att ni är nio personer som bor tillsammans. Du har en egen lägenhet eller ett eget rum och delar gemensamma utrymmen med de andra. Gruppbostaden är ett atriumhus i två plan. Vi har egen vinterträdgård.

Här finns plats för olika rörelseförmågor och olika sätt att kommunicera på. Några är äldre.

Boende med individuellt stöd

 • Vi vänder oss till dig som behöver stöd med flera funktioner.  
 • Du ska få det stöd som just du behöver i ditt hem.
 • Du ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
 • Vi ger stöd till att din vardag är väl fungerande.
 • Du tar del av den gemenskap du önskar.
 • Du ska få stöd till att ta del av samhällets utbud på dina villkor.

Så arbetar vi

Du ska bli bemött med respekt för din integritet. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med och ta del av din planering. Vi anpassar stöd och hjälp efter dina individuella förmågor och behov.

För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med vakande natt.

Fritid

Du ska få stöd till en rik och aktiv fritid utifrån dina intressen och behov. Vi ordnar utflykter och andra aktiviteter. Vi har tillgång till buss vid behov.

Läge             

Bostaden ligger i östra delen av Upplands Väsby i bostadsområdet Carlslund.

Vi har nära till bussar som går till centrum och stationen.

Uteplats och trädgård på Ryttargatan.

Bild: Upplands Väsby kommun

Inriktning

 • Vi vänder oss till dej som är äldre och behöver extra stöd.
 • Du ska få omvårdnad och stöd utifrån dina förmågor och behov.
 • På Ryttargatan erbjuder vi en trygg och hemlik miljö med personal dygnet runt.

Så här bor du

Ryttargatan 96 är en gruppbostad. Det finns sex lägenheter. Du har en egen lägenhet med litet kök. 

Du delar vissa gemensamma utrymmen med de andra. Det handlar om kök, matsal och vardagsrum i en öppen planlösning. Här kan du umgås, äta och fika tillsammans om du önskar.

Vi har en fin och uppskattad uteplats.

Så arbetar vi

Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner vi kommit överens om och som du känner igen. 
Vi respekterar din vilja och dina önskemål och tar hänsyn till det så långt det är möjligt. Du är med och bestämmer hur du vill ha ditt stöd, din omvårdnad och sysselsättning.  
För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med vakande natt.

Fritid

Du är med och planerar in olika aktiviteter. Vi har "Äldreträffar" varannan vecka. Då träffar vi andra äldre och de som är pensionärer. Detta brukar vara populärt.

Läge

Gruppbostaden är en fristående villa i ett plan. Vi har nära till fina promenadstråk.

Egna uteplatser på Sandavägen 124.

Bild: Upplands Väsby kommun

Inriktning och mål

 • Vi vänder oss till dig med autism och som behöver stöd med flera funktioner.
 • Du kan ha olika sätt att kommunisera och olika sätt att vilja umgås.
 • Du ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.  
 • Vi arbetar för att du utvecklas i din takt och att din vardag är väl fungerande.

Så här bor du

Sandavägen 124 är en gruppbostad med sex lägenheter. Du har en egen lägenhet med litet kök och egen uteplats.

Du delar vissa gemensamma utrymmen med de andra. Det handlar om kök, matsal och vardagsrum i en öppen planlösning. Här kan du umgås, äta och fika tillsammans om du önskar. Du väljer själv om du vill ha sällskap eller äta ensam.

Så arbetar vi

Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner vi kommit överens om och som du känner igen. 
Du ska få uppleva respekt för din vilja och dina önskemål. Du är med, visar och bestämmer hur du vill ha ditt stöd.  
För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med vakande natt.

Fritid

Vi strävar efter att du ska få en meningsfull tillvaro och aktiv fritid. Vi ser till dina förmågor och intressen. Vi ger stöd till att kunna ta del av samhällets utbud utifrån egna villkor. Vi har tillgång till buss.

Läge             

Gruppbostaden ligger i en fristående villa i ett plan. Huset ligger i Sundsborg i östra delen av Upplands Väsby.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till att vistas ute och pyssla med trädgårdsarbete.

Bild: Upplands Väsby Kommun

Skälbyvägen 16 är en gruppbostad

Skälbyvägen är en gruppbostad med sex lägenheter i markplan. Lägenheterna har eget kök, badrum och uteplats.

Inriktning

 • Vi vänder oss till dig som har någon form av autism.
 • Du ska få möjlighet att leva och bo självständigt med stor frihet under trygga förhållanden.
 • Vi ger möjlighet för dig att utvecklas i din egen takt.
 • Du kommer att få personligt stöd i ditt hem och på fritiden.
 • Du blir bemött med respekt för dina förmågor och behov.

Så arbetar vi

Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner vi kommit överens om och som du känner igen. 
Du ska få uppleva respekt för din vilja och dina önskemål. Du är med, visar och bestämmer hur du vill ha ditt stöd. Vi ser till dina förmågor.
För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd har vi personal dygnet runt med vakande natt och sovande jour.

Fritid

Du kommer att få personligt stöd på fritiden. Vi ser till dina förmågor och intressen. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt.

Vi har tillgång till en buss för utflykter. Vi har flera fina promenadstråk inpå knutarna.

Läge 

Gruppbostaden ligger i en fristående villa i ett plan. Huset ligger i Skälby i östra delen av Upplands Väsby.

Gruppbostaden har en stor gemensam uteplats med möjlighet till trevliga grillkvällar och fikastunder när vädret tillåter.

Innergård på Upplysningens väg 9 - 11.

Bild: Upplands Väsby kommun

Upplysningens väg 9-11 är en gruppbostad

Här innebär det att ni är fem personer som bor tillsammans. Du har en egen lägenhet och delar gemensamma utrymmen med de andra. Du bor i ett flerfamiljshus på plan 4.

 • Du som bor här kan ha olika rörelseförmågor, olika sätt att kommunisera och olika sätt att vilja umgås.
 • Du ska få det stöd och den service som du behöver för att klara din vardag.

Inriktning

 • Du som bor här ska känna dig trygg med ditt stöd. 
 • Du ska få den hjälp och det stöd som du behöver i ditt dagliga liv.
 • Du får stöd till att behålla förmågor och till att utvecklas i din takt.
 • Din vardag ska fungera väl.

Så arbetar vi 

 • Du ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
 • Vi anpassar vårt stöd efter dina förmågor och behov. Det kan handla om din vardag med matlagning, städ och tvätt. 
 • På samma sätt stimulerar vi dig till fritidsupplevelser.  
 • För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med vakande natt.

Fritid

Vi strävar efter att du ska få en rik och aktiv fritid utifrån dina intressen och behov. Så långt som möjligt tar vi hänsyn till de önskemål du har om fritidsaktiviteter.

Du ska få förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på dina villkor.

Läge   

Vi har nära till alla kommunikationer, som bussar och pendeltåg. Här bor du nära stationen i centrala Upplands Väsby kommun.

Servicebostad enligt LSS

Du bor i egen lägenhet med stöd från personal. Du kan umgås med andra i en servicelägenhet med gemensamma utrymmen. Personal finns tillgänglig när du är hemma. Du är aktiv och rörlig.

Hasselgatan

Bild: Upplands Väsby kommun

Hasselgatan 11 är en servicebostad

Du har din egna lägenhet. Du kan gå till en servicelägenhet på Hasselgatan 11. Där kan du få kontakt med personal och gemenskap med andra. Där kan du få sällskap att fira högtider och speciella dagar. Ibland äter vi middagar och bara umgås där.

Vi ger individuellt stöd

 •  Vi ser till dina förmågor och ger stöd till personlig utveckling i din takt.
 • Vi tar hänsyn till dina önskemål om social gemenskap och fritid.
 • Vi stimulerar och ger förutsättningar till ett aktivt och innehållsrikt liv. 

Så arbetar vi

Ditt personligt stöd sker hemma hos dig.
För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med sovande jour.  

Fritid

Så långt det är möjligt ska du få stöd till att delta i de fritidsaktiviteter som du önskar. 

 • Vi har nära till butiker och bussar till centrum och stationen. 
 • Grönområden och motionsspår ligger nära.
 • Vi ger stöd till olika sportaktiviteter. Du kan bowla, spela minigolf, simma och träna på gym. Vill du se på matcher finns idrottsanläggningar.

Läge

De flesta lägenheterna ligger nära Sigma centrum.

Vi ger även stöd till personer i några lägenheter på Ryttargatan 96.

Hasselgatan 50

Bild: Upplands Väsby kommun

Hasselgatan 50 är en servicebostad

Här har du din egna lägenhet. Du har nära att gå till en servicelägenhet på Hasselgatan 50. Där kan du få kontakt med personal och gemenskap med andra. Där kan du få sällskap att fira högtider och speciella dagar. Ibland äter vi middagar och bara umgås där.

Målsättning

Ett värdigt och gott liv.

Vi ger individuellt stöd

 • Vi ser till dina förmågor och ger stöd till personlig utveckling i din takt.
 • Vi tar hänsyn till dina önskemål om social gemenskap och fritid.
 • Vi stimulerar och ger förutsättningar till ett aktivt och innehållsrikt liv.

Så arbetar vi

Ditt personliga stöd sker hemma hos dig. För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med sovande jour.    

Fritid

Så långt det är möjligt ska du få stöd till att delta i de fritidsaktiviteter som du önskar. 

 • Vi har nära att gå till butiker och bussar till centrum och stationen. 
 • Vi kommer lätt till stigar och spår för promenader och jogging.
 • Vi ger stöd till olika sportaktiviteter. Du kan bowla, spela minigolf, simma och träna på gym. Vill du se på matcher finns idrottsanläggningar.

Läge

Alla lägenheter ligger spridda i fem höghus på Hasselgatan. Naturen har vi nära inpå knutarna.

Man lägger pussel på Kavallerigatan

Bild: Upplands Väsby kommun

Kavallerigatan är en servicebostad

Här bor du i en egen lägenhet. På Kavallerigatan ligger lägenheterna i hus med två våningar utan hiss. Det är nära att gå till Väsby centrum och bussar ner till stationen.

Vi utformar stöd efter dina förmågor och behov

 • Du ska känna självständighet i din egna lägenhet.   
 • Du får stöd till att behålla dina förmågor och utvecklas i din takt.    
 • Du tar del av den gemenskap du önskar.

Ett aktivt och innehållsrikt liv

Vi arbetar för att din vardag ska vara väl fungerande.
Du ska få stöd till att ta del av utbud i samhället på dina villkor.

Så arbetar vi

Du ska känna dig trygg med ditt stöd. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med och ta del av din planering. Vi anpassar stöd och hjälp efter dina individuella förmågor och behov.
För att arbeta säkert och kunna ge dig bäst stöd och omvårdnad har vi personal dygnet runt med sovande jour.  

Fritid

Vi arbetar för att du ska få en rik och aktiv fritid utifrån dina intressen och behov. Här ordnas utflykter och andra aktiviteter. Vi har tillgång till buss vid behov.

Parken på Maria Krantzons väg.

Bild: Upplands Väsby kommun

Maria Krantzons väg 20 är ett serviceboende

Du har en egen lägenhet i bostadsområdet.

Personligt stöd hemma hos dig

 • Vi ger dig stöd till att få leva så självständigt som möjligt.
 • Du blir bemött med respekt för din integritet.
 • Du är delaktig och med vid planering och beslut.

Så arbetar vi

Vi har en servicelägenhet på Maria Krantzons väg 20. Där kan du få kontakt med personal och gemenskap med andra. Vi firar olika högtider tillsammans och ibland äter vi middagar där.
Personal finns för kontakt dygnet runt. Vi har beredskap under natten.

Fritid

Vi tar hänsyn till dina intressen och behov för en aktiv fritid. Vi arbetar för att du ska få en meningsfull fritid och en vardag i gemenskap med andra.

Vi ordnar utflykter och andra aktiviteter. Vid behov kan vi boka en buss som vi delar med andra boendeenheter.

Läge  

Alla lägenheter ligger i ett bostadsområde som heter Carlslund. Det ligger i östra delen av Upplands Väsby. Vi har nära till allmän buss ner till centrum och pendeltågsstationen.

Bostad enligt SoL

Bostad enligt SoL finns för personer med psykisk ohälsa.

Dragonvägen 2

Bild: Upplands Väsby kommun

På Dragonvägen 2 bor du i en egen lägenhet

Du blir respektfullt bemött. Med ditt inflytande och vårt stöd ska du få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Individuellt Stöd

Vi ger dig stöd utifrån dina behov och önskemål i din lägenhet, med studier, arbete och sysselsättning, med social gemenskap och fritid.

Stödet ska ge dig förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv samt motverka ensamhet och utanförskap. 

Arbetsmetod

Vi arbetar medvetet enligt en metod som förkortas ESL. Det betyder "Ett Självständigt Liv". Syftet är att öka din livskvalitet. Du ska känna respekt för din personliga integritet.

Hälso- och sjukvård

Vi har tillgång till sjuksköterska dagtid på vardagar. Övrig tid finns en jourhavande sjuksköterska att tillgå. Sjukgymnast finns knuten till verksamheten. Arbetsterapeut i form av konsult anlitas vid behov. Behöver du kontakt med läkare gör vi det hos distriktsvården, annan öppenvård eller sjukhus.

Senast uppdaterad: 26 november 2020