Daglig verksamhet

Väsby Stöd och Omsorg är en kommunal utförare av daglig verksamhet som är till för personer med olika funktionsvariationer. Du ska vara i yrkesverksam ålder med rättighet enligt lagen om stöd och service (LSS). Vi samarbetar mellan de olika verksamheterna allt för att du ska få prova på fler och olika aktiviteter och arbetsuppgifter.

Daglig verksamhet är en insats med olika inriktningar. De olika inriktningarna är:

 • Sinnesupplevelse: Händelseriket
 • Autism: Berget
 • Kultur och Hantverk: Kultureliten och Optimus Hantverkshus
 • Produktion:  Närmiljöteamet
 • Arbetsplatsförlagd verksamhet: Kommungruppen, Brobackens servicegrupp, Hund och Häst, Lotsen och Himmel & Pannkaka
Servicegruppen arbetar i receptionen på Brobacken.

Bild: Upplands Väsby kommun

Arbetsplatsförlagd verksamhet

Inom Arbetsplatsförlagd verksamhet ingår det flera olika verksamheter som du kan läsa om längre ner.

Alla kan vara en del av arbetslivet, med rätt stöd utifrån sina förutsättningar. Att arbeta i en grupp ute på en arbetsplats innebär en trygghet. För att lyckas i arbetslivet är det viktigt med samarbete, och det övar vi på tillsammans. Vi ger dig stöd till att utvecklas i ditt arbete och som person. Du bestämmer takten och kan påverka dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö.

Du är med och påverkar

Du är med och planerar din arbetsvecka och du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat. Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva nya och olika arbetsuppgifter och vi samarbetar även med andra verksamheter. Hos oss kan du få hjälp att ha din dagliga verksamhet på en arbetsplats, inom kommunen eller på en annan arbetsplats.

Lagen säger att vi måste dokumentera verksamheten. Du har rätt att ta del av det som skrivs och att påverka det efter din förmåga. Vi följer de lagar som gäller tystnadsplikt och sekretess.

Kommungruppen

Vi har en överenskommelse med Kommunhuset i Upplands Väsby och vi utför olika arbetsuppgifter i kommunens kontorslokaler.

 • Kontorsservice - Vi tar hand om utskick av olika slag, kopierar, sorterar, lägger i kuvert och adresserar. Vi fyller på pärmar efter anvisad beställning. Vi spiralbinder block och häften och laminerar.
 • Miljöarbete - Vi är med och tar ansvar för kommunens miljöarbete. Vi källsorterar returpapper, plast, glas och metall.
 • Vi har ansvar för att rengöra och fylla på vissa kaffemaskiner och beställer nytt kaffe och tillbehör.

Här hittar du oss

Kommungruppen har ett eget kontor på Himmelsgränd 14, vid Väsby Centrum.

Brobackens servicegrupp

Vi har en överenskommelse med Brobackens särskilda boende för äldre och utför arbetsuppgifter där åt dem.

 • Vi bemannar receptionen - Försäljning av hygienartiklar och godis till de äldre som bor här.
 • Vi driver tvätteriet som tvättar personalens arbetskläder
 • Vid storhelger pyntar vi reception och personalrum
 • Vi delar ut post och dagstidningar.
 • Vi levererar internpost till kommunhuset.
 • Vi hjälper till med leverans av prover till laboratorium
 • Tar emot varor - Vi packar upp varor och fyller på förråden.
 • Källsortering - Vi går runt på alla avdelningar varje dag och tar hand om återvinningen och källsorterar och vi rengör sopkärlen.
 • Övrigt - Vi ger stöd vid aktiviteter och evenemang. Hämtar och lämna brukare till aktiviteter. Vi ser till att det är rent och fint i personalrummet.

Här hittar du oss

Brobacken servicegrupp ligger på Industrivägen 16 alldeles intill pendel- och bussstationen.

Hund och Häst

Hund & Häst är en daglig verksamhet för dig som är intresserad av djur, vill utvecklas i arbete med hundar och hästar och som vill utföra viktiga arbetsuppgifter i hage och med hundpromenader. Vi har ett samarbete med Pohlgårdens Islandshästar i Rosersberg där vi hjälper till med praktiska sysslor som ingår i att driva en hästgård. Vi är ute i naturen i ur och skur, i kläder efter väder.

Några av de arbetsuppgifter som vi utför under dagen:

 • Samvaro och omsorg med hundar
 • Arbete i hage.
 • Promenader på förmiddagen och eftermiddagen

Här hittar du oss

Hund och häst börjar och slutar sina arbetsdagar i egen lokal på Hasselgatan 50.

Lotsen

Lotsen är en daglig verksamhet för dig som vill arbeta med olika förpacknings och sorteringsuppdrag. Att ha sin dagliga verksamhet hos oss är en arbetsträning som förbereder dig för nästa steg i arbetslivet. Vi har ett samarbete med två lokala företag i Upplands Väsby som har gett oss förtroendet att utföra delar av deras produktion hos oss, och där vi som arbetar på Lotsen tillsammans har en viktig roll.

 • Vi räknar, väger, sorterar och paketera produkter.
 • Hos oss tränar du på att arbeta och komma igång med rutiner och goda vanor som behövs vid arbete.
 • Vi ger personligt stöd och anpassade arbetsuppgifter, så att arbetslivet fungerar för dig. Här kan du tryggt få öva på att samarbeta och påverka din arbetsmiljö.
 • Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika och nya arbetsuppgifter. Vår verksamhet kan kombineras med praktik, studier eller daglig verksamhet på andra arbetsplatser.

Här hittar du oss

Vår arbetslokal ligger på Norra Berget, Stallgatan 17. Söder om Väsby Centrum.

Himmel & Pannkaka

Himmel och Pannkaka är en mysig lunchrestaurang och ett tillhörande uppskattat tillagningskök för god och nyttig mat. Den dagliga verksamheten sker i restaurangen Himmel & Pannkaka, där personal och deltagare i den dagliga verksamheten driver en lunchrestaurang.

 • Målet med arbetet hos oss är att du ska bli så trygg och självständig som möjligt i dina arbetsuppgifter. Personal finns där och stöttar, och målet är att du efter vårt stöd och tydliga instruktioner ska kunna arbeta självständigt under kortare stunder.
 • Vill du komma vidare ut i arbetslivet är Himmel & Pannkaka en perfekt daglig verksamhet, som förbereder dig inför olika krav och situationer i arbetslivet.

Det här erbjuder vi

 • Vi bakar efter beställning från andra verksamheter och till konferenser.
 • I restaurangen serverar vi fika och luncher.
 • I renseriet gör vi i ordning sallader till verksamheterna och till lunchrestaurangen.
 • Vi packar livsmedel, frukt, mejeri- och skafferivaror till olika verksamheters avdelningar.
 • Vi diskar all disk från restaurang och kök.
 • Du har tillgång till Ipad eller dator när det är lite lugnare i restaurangen, men oftast är det inte så många lugna stunder hos oss. Man är alltid sysselsatt med något.

Du som individ i fokus

 • Dina behov och dina önskemål styr hur du arbetar i verksamheten.
 • Vi utgår från vad du kan och är intresserad av, och anpassar vårt stöd efter det.
 • Restaurangen har krav på att producera, men vi stöttar dig så att du kan arbeta och utvecklas i din egen takt.
 • Vi utgår från vad du kan och klarar av när vi tillsammans lägger upp ditt arbete.
 • Du är med och planerar ditt veckoschema och sätter upp egna mål.
 • Du får en egen kontaktman som har ett större ansvar för just dig och din livssituation. Tillsammans planerar ni det som rör ditt personliga behov av stöd. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med. Du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Här hittar du oss

Himmel och Pannkaka ligger vid Upplands Väsby centrum. Vår adress är Dragonvägen 86. Vi har Väsby centrum som granne.


Musikstund på altanen

Bild: Upplands Väsby kommun

Händelseriket är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med olika rörelseförmågor, olika sätt att kommunisera och olika sätt att vilja umgås.

Syfte med verksamheten

Händelseriket är en daglig verksamhet som erbjuder daglig sysselsättning för personer som har insatser enligt LSS. Här får du en arbetsplats som är anpassad efter dina behov och intressen.

Det här erbjuder vi

På Händelseriket vill vi skapa nyfikenhet och intresse till att utvecklas och ha roligt. Händelseriket har flera rum för olika upplevelser. Vi har rum där du kan bada bubbelbad och olika rum för aktivitet och avslappning.

Du har många aktiviteter att välja på. Några av dem är innebandy, utflykter och bakning. För dig som vill arbeta med produktion så återvinner vi värmeljus. Vi tillverkar bland annat nya värmeljus.

På Händelseriket arbetar vi på olika sätt för att stärka din kommunikation. Vi använder oss av hjälpmedel utifrån dina behov.

Du som individ i fokus

 • Vi ser till dina behov och förmågor.
 • Vi ger dig stöd till att utvecklas i din takt.
 • Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika aktiviteter.
 • Vi stödjer dig till att göra aktiva val utifrån dina förutsättningar.

Här hittar du oss

Händelseriket ligger i en egen byggnad i ett plan. Vi har nära till skog och promenadstråk. Vi kan lätt promenera till centrum.

 

Närmiljöteamet borstar rent.

Bild: Upplands Väsby kommun

Närmiljöteamet har fokus på arbete och social tillhörighet. Vi vänder oss till dig som har rätt till Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). Har behov av arbetsträning via arbetsförmedlingen (AF) eller en Offentligt Skyddad Anställning.

Syfte med Verksamheten

Att hålla Upplands Väsby kommun rent, ljust och snyggt.
Våra arbetsuppgifter kommer i första hand från kommunens gata- och parkskötsel. Vi får även andra uppdrag från övriga Kommunala verksamheter som hämtning av möbler och källsortering.

Det här erbjuder vi

Vi håller rent ute i kommunen. Vi röjer till bra sikt för att säkra utemiljöer. Vi är med och vårdar kommunens fornminnen. Vi kör alla ADR- farlig avfall transporter.

Säsong och väder påverkar vårt arbete. Det kan handla om att vårstäda, blåsa löv eller att skotta snö.
Vi har även arbetsuppgifter inomhus som till exempel hantering av order.

Du som individ i fokus

Du som individ med dina förmågor, behov och önskemål styr vårt stöd.
Vi samtalar mycket. Alla är med och planerar veckans arbete. Här får du stöd till att utvecklas i ditt arbete och som enskild person. Du bestämmer takten. Vi ger dig stöd till delaktighet i samhället på dina villkor.

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 
Genom vår kontakt med Arbetsförmedlingen lyckas vi ibland skapa en grund för vidare arbetsträning och anställning.

Här hittar du oss

Vi har vår samlingslokal i samma hus som Upplands Väsby kommuns gata- och  markskötsel. Förråd och verkstad ligger nära i samma område.

 

Södraberget baksidan

Berget är en daglig verksamhet som anpassas efter dig. Vi vänder oss till dig med autism och autismliknande funktionsnedsättning. Verksamheten har fokus på hälsa, rörelse och sinnesupplevelse.

Syfte med verksamheten

 • Vi använder oss av ett salutogent arbetssätt med lågaffektivt bemötande.
 • Vi stimulerar dig till utveckling i egen takt. Du ska få en verksamhet som fungerar och som du trivs med. 
 • Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner du känner igen.  
 • Vi använder oss av kognitiva hjälpmedel och tydliggörande pedagogik såsom tecken kommunikation, pictogram och bilder
 • Varje dag har vi schemalagda aktiviteter.

Det här erbjuder vi

 • Anpassad gymnastik och avslappning. 
 • Promenader. 
 • Utflykter med egen buss till strövområden,
  bondgård, badplats, café
 • Bad i Dragonbadet.
 • Sinnesupplevelse i speciellt utrustade rum.
 • Data
 • Bibliotek
 • Torp ( kommunens som vi har tillgång till )

Du som individ i fokus

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. Vi anpassar stödet efter dina behov och din dagsform. Vi tar hänsyn till dina förmågor och intressen. 

Här hittar du oss

Du hittar Södra och Östra Berget i en fristående byggnad nära skog och natur i Smedby området.

 

Mall för träram.

Fotograf: Rosie Alm

Vilunda Snick och Ateljé Tygtryck samarbetar under namnet Optimus hantverkshus.

Syfte med verksamheten

 • Ditt arbete ska leda till personlig utveckling. Vi ser till dina förmågor.
 • Du ska få stöd till att ta del av samhällets utbud på egna villkor.

Det här erbjuder vi

Optimus Hantverkshus erbjuder Kreativa aktiviteter i en kreativ och skapande miljö. Du är med och arbetar fram en idé som kan bli en färdig produkt. Vi arbetar med textil, trä,metall, lera samt färg och form

Utöver detta utför vi också olika vaktmästerisysslor. Vi tar emot beställningar från övriga verksamheter inom Väsby Stöd och Omsorg. 
Väsby Konsthall är en av våra samarbetspartners och vi tar även emot beställningar från konstnärer.

Du som individ i fokus

Dina behov och önskemål styr hur verksamheten utvecklas. Du kan ta del av gym, konstskola, kulturutflykter, musik och datakunskap.
Du är med och planerar ditt veckoschema. Du sätter upp dina egna mål. 

Vi Lägger stor vikt vid samvaro och samtal. Hos oss blir du en del i en social tillhörighet.

Här hittar du oss

Optimus Hantverkshus har sin nyrenoverade lokal bland andra företag i kvarteret före detta Optimusfabriken på Antontams väg

Optimus Hantverkshus är väl etablerat i Upplands Väsby.
Verksamheten ligger på gångavstånd till Upplands Väsby station.

 

Syfte med verksamheten

Kultureliten är en daglig verksamhet som erbjuder daglig sysselsättning för personer som har insatser enligt LSS. Här får du en arbetsplats som är anpassad efter dina behov och intressen.

Det här erbjuder vi

På Kultureliten vill vi skapa nyfikenhet och intresse till att utvecklas och ha roligt. Kultureliten har flera rum för olika aktiviteter. Vi har bland annat en studio där man kan skapa och spela in musik, vi har flera musikinstrument och vi sjunger och spelar tillsammans, vi skapar film och poddar. Vi har också ett gym där man kan träna tillsammans om man vill.

Du som individ i fokus

 • Vi ser till dina behov och förmågor.
 • Vi ger dig stöd till att utvecklas i din takt.
 • Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika aktiviteter.
 • Vi stödjer dig till att göra aktiva val utifrån dina förutsättningar.

Här hittar du oss

Kultureliten ligger i Smedby på Ryttargatan 275 alldeles vid Gunnes Gård.

 

Senast uppdaterad: 18 december 2023