Avgifter och regler

Här finns information om regler, avgifter, betalning, kö och antagning i Upplands Väsby kulturskola. Här kan du också läsa om att hyra instrument och tips till dig som ska köpa ett instrument.

Om du har frågor, hör gärna av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se!

Regler

 • Elev som blir antagen och har plats i kulturskolan i ett ämne behåller sin plats i fortsättningen och behöver inte skicka in ny anmälan inför kommande terminer.
 • När en elev vill sluta ska platsen sägas upp. Uppsägning görs via kulturskolans webbplats (e-tjänst), senast:
  • 1 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin
 • Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till. Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.
 • Om avgiften inte betalas sker ingen undervisning.
 • Under läsåret kan det finnas tillfällen då din lektion ställs in. Elev i ämneskurs garanteras minst 26 tillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som lektioner. Musikmix, instrumentmix och C-klaven (kör) har 24 tillfällen per läsår.
 • Elever har i mån av plats möjlighet att gå två musikämnen samtidigt. Läs mer under fliken nedan.

Riktlinjer för elevers vistelse på allmänna ytor i Messingen och på grundskolor.

 • Kulturskolan ansvarar för elever när de är i lektionsrummet.
 • Kulturskolan kan inte ansvara för elever som vistas på allmänna ytor i byggnaden, till exempel om en elev lämnar en grupplektion för toalettbesök. Toalettbesök bör i första hand göras före och efter lektion.
 • Det är inte tillåtet att ta in elsparkcyklar eller vanliga cyklar i Messingen.

Vi har främst tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en så lugn och störningsfri undervisningssituation som möjligt men även med tanke på elevernas säkerhet.

 • Varje ämne har ett begränsat antal platser.
 • I juni sker antagning till de lediga platser som uppstått inför det nya läsåret. Elever som anmält sig senast sista anmälningsdag 15 maj placeras först, därefter placeras elever i mån av plats.
 • Elever som gått musikmix i årskurs 2 har i mån av plats förtur till instrument och instrumentmix.
 • I första hand placeras elever som valt ämnet som prioritet 1 i anmälan.
 • Om antalet anmälda elever med senast 15 maj, med prioritet 1, är fler än antalet lediga platser så lottas platserna.
 • Om det finns ytterligare lediga platser i ett ämne, efter att alla elever med prio 1 placerats, erbjuds elever med prio 2-val, samt elever som söker till ett andra instrument.
 • Elever som inte får plats inför nytt läsår står kvar i kö och kontaktas via e-post så snart en plats blir ledig.

Elever kan gå flera ämnen samtidigt, med undantag för instrument (läs nedan).

Vi har ett uppdrag att möjliggöra för så många elever som möjligt att ta del av kulturskolan. Därför kommer de elever som inte redan deltar i kulturskolans verksamhet att prioriteras i första hand, när vi placerar nya elever.

Som nybörjare kan du endast gå ett instrument. Undantagsvis kan vi erbjuda plats på två instrument till äldre elever som önskar gå ett ytterligare instrument som inte har kö.

Avgifter, betalning

Du betalar en avgift för varje ämne eller kurs som ditt barn deltar i. Avgiften betalas för varje ny termin som ditt barn påbörjar.

Avgift per termin

Ämne/kurs

Avgift

Instrument eller solosång

1050 kr

Konst

1050 kr

Nycirkus

1050 kr

Rabatterad avgift för syskon (barn 2 osv). Gäller instrument, solosång, konst, nycirkus.

700 kr

Teater

650 kr

Musikmix

650 kr

Instrumentmix

650 kr

Ackompanjera dig själv på piano

650 kr

Kör/ensemble (avgiftsfritt då elev går instrumentkurs)

600 kr

Talent factory

600 kr

Studioteknik, komposition, låtskrivning, musikvideo

1050 kr

Fördjupad ämneskurs musik

1800 kr

Instrumenthyra

350 kr

Vi skickar en faktura till dig i början av varje ny termin. Se avgifter (pris, kostnad) för varje ämne här ovanför.

Faktura skickas av Upplands Väsby kommun via Kivra eller Mina meddelanden. Om du inte har någon av dessa, kommer fakturan via papperspost.

Du kan även välja att ansluta dig för e-faktura eller autogiro:
Betala med e-faktura eller autogiro

Om du har frågor om avgifter eller om din faktura, kontakta gärna kulturskolans expedition.

Avgiften gäller för varje ny termin som ditt barn har plats i ett ämne, från och med den första lektionen som eleven kallats till. Var därför noga med att skicka in uppsägning före nästa termin, om ditt barn inte vill fortsätta.

Om du säger upp platsen efter att terminen startat, behöver du alltså betala hela avgiften. Har du särskilda skäl och önskar få din faktura makulerad, kontakta kulturskolans enhetschef.

Hyra eller köpa instrument

Kulturskolan hyr ut blås- och stråkinstrument till de elever som går dessa ämnen. Lärarna sköter uthyrningen. Kostnaden för att hyra instrument av kulturskolan 350 kr per termin. Vid återlämning av instrument, vänd dig till din lärare. 

Blåsinstrument

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon kan du hyra i mån av tillgång dina första två år i kulturskolan. Övriga blåsinstrument kan du hyra under hela kulturskoletiden.

Stråkinstrument

Stråkinstrument kan du hyra till dess att eleven kan spela på fullstora instrument.

Övriga instrument

Blockflöjt, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas och slagverksinstrument hyrs inte ut av kulturskolan.

Hyrköp via företag

Möjlighet finns också till så kallat "hyrköp" via musikaffärer och liknande. Då hyr man instrumentet, och kan efter en period välja att återlämna eller köpa instrumentet till reducerat pris. Er lärare kan tipsa er om detta är aktuellt.

När du går en instrument-kurs i kulturskolan behöver du ett instrument hemma att öva på. I vissa fall kan du hyra instrument (se avsnittet ovanför), i övriga fall ordna instrument själv. Här finns lite tips och olika alternativ.

Tips när du ska köpa

 • Tumma inte på kvaliteten, även om ditt barn är nybörjare. Att ha ett bra instrument ökar lusten att spela och öva och ditt barn utvecklar en riktig spelteknik från början.​
 • Vänd dig gärna till en musikaffär och undvik att köpa billiga instrument på stormarknader, leksaksaffärer och matvaruaffärer.
 • Rådfråga din lärare, han eller hon kan tipsa om ett lämpligt instrument.
 • Åk till en eller flera musikaffärer för att få tips och provspela.
 • Det går även köpa instrument via musikaffärer på nätet men kolla gärna runt i fysiska butiker först för att provspela och känna efter.

Att köpa begagnat

På begagnatmarknaden går det att hitta bra instrument till rimliga priser. Men se upp, kvaliteten kan variera, om du har otur behöver instrumentet renoveras för flera tusen kronor innan det blir speldugligt. Rådfråga därför er lärare innan ni köper ett begagnat instrument från privatpersoner. Begagnade instrument kan också säljas via musikaffärer. Då kan instrumentets skick garanteras. Fråga er lärare vad som är rimlig prisnivå.

Sök efter musikinstrument på Blocket Länk till annan webbplats.
Sök efter musikinstrument på vend.se Länk till annan webbplats.

Hyrköp via företag

Möjlighet finns också till så kallat "hyrköp" via musikaffärer och liknande. Då hyr man instrumentet och kan efter en period välja att återlämna eller köpa instrumentet till reducerat pris. Er lärare kan tipsa er om detta är aktuellt.

Tips vid köp av piano/keyboard

Akustiskt piano, digitalpiano eller keyboard? Våra piano/keyboardlärare har som tumregel att nybörjare bör ha ett instrument med vägda tangenter, t ex akustiskt piano, el- eller digitalpiano. Då är det lättare att utveckla en bra spelteknik. Det finns även el/digitalpianon med synthljud. På lektionerna används både piano, keyboards och synthar.

Många tycker också det är roligt att spela med de många ljud som en keyboard/synth erbjuder. En keyboard har tangenter med mindre motstånd, ibland mindre tangenter, och de har oftast ett mindre omfång än ett piano (färre oktaver).

Det är också viktigt att ha en bra pall att sitta på, som går att justera i höjd till en bra spelställning allteftersom eleven växer. Elektriska instrument behöver ofta kompletteras med en sustainpedal.

Se också råden här ovanför - allmänna tips och köpa begagnat.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023