Elev och vårdnadshavare

Du sjukanmäler ditt barn i Meitner. Om du saknar inloggning, kan du ringa på 08-590 973 56 före klockan 08.00 måndag-fredag.

Ni som har barn i Bollstanäs skola och ännu inte fått inloggning eller om ni fått problem med lösenordet. Skriv ett mail till yvonne.lundberg@upplandsvasby.se. Där anger ni ert namn och ert personnummer samt barnets/barnens namn och klass.

 

Om ni vill ändra email eller andra adressuppgifter, kontakta expeditionen (bollstanas@upplandsvasby.se, 08-590 973 56)

I skolan vistas ditt barn många timmar varje dag. Ditt barn ska känna sig tryggt och trivas och få goda förutsättningar för att utvecklas och lära.

På Bollstanäs skola använder vi SchoolSoft som vårt digitala informationsverktyg där bland annat sjukanmälan sker.