Lokala Styrelsen

I skolan vistas ditt barn många timmar varje dag. Ditt barn ska känna sig tryggt och trivas och få goda förutsättningar för att utvecklas och lära.

Var med och påverka ditt barns förskola och skola!

För att skolan ska lyckas så bra som möjligt behöver vi också de erfarenheter och kunskaper du har som förälder. Lokala Styrelsen i Bollstanäs (hädanefter kallad "styrelsen") har funnits sedan 1998.

Varför en Lokal styrelse?

Tanken är att föräldrars kompetens och erfarenhet ska tas tillvara i skolan. Styrelsen kan delta i och komma närmare besluten och skapa kortare vägar från beslut till handling. Styrelsen vill också inspirera fler föräldrar att engagera sig för att på så sätt kunna påverka och utöva ett ökat inflytande.

Allmänt gäller att styrelsen ska inrikta sig på övergripande frågor som rör hela skolan. Styrelsen ska inrikta sig på det som långsiktigt och helhetsmässigt är bra för skolan.

Inga styrelseproffs — bara vanliga människor

Styrelsen består av föräldrar och personal från Bollstanäs skola. Föräldramajoritet råder och du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur styrelsen arbetar eller hur du gör om du vill engagera dig.

Välkommen att kontakta oss på lokalastyrelsenibollstanas@gmail.com.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024