Klasser och fritidshem

Bollstanäs skola har ca 500 elever från förskoleklass till årskurs fem. Skolan organiserad i sex arbetslag, vilka är uppdelade utifrån årskurser. Vi erbjuder dessutom fritidshem för alla elever till och med årskurs fem.

I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Senast uppdaterad: 2 november 2023