Klasser och fritidshem

Bollstanäs skola har ca 500 elever från förskoleklass till årskurs fem. Skolan organiserad i sex arbetslag, vilka är uppdelade utifrån årskurser. Vi erbjuder dessutom fritidshem för alla elever till och med årskurs fem.

Sommarfritids

Sommarfritids är öppet från 1 augusti till 16 augusti. Senast 7 juni ska anmälan för närvaro lämnats för att vara på sommarfritids.

Du ansöker om fritidsplats via e-tjänst. Länk till e-tjänsten och hur det går till hittar du på sidan Ansök, hantera och säga upp plats.

Ansök, hantera och säga upp plats

När ni blivit erbjudna plats, måste båda vårdnadshavarna tacka ja inom en viss tid. Sedan måste skolans administration behandla ansökan. Därefter får ni besked om fritidsplats. Barnet kan inte börja på fritids förrän man har fått plats. Från 1 augusti tillhör förskoleklasselever skolan/fritidshemmet.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024