Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Läsårsdata

Läsårsdata

Om skolan

Om skolan

Elevråd och föräldraråd

Elevråd och föräldraråd

 

Välkommen till Breddenskolan!

Breddenskolan har ca 370 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Breddenskolan ligger i Bredden i södra delen av Upplands Väsby kommun. Verksamheten bedrivs i lokaler med närhet till naturen, som flitigt används för lek och undervisning.

Breddenskolan stimulerar elevernas lust att lära genom att tidigt och systematiskt arbeta med läsinlärning, eftersom en god läsförmåga är grunden för all vidare inlärning. Den matematiska förståelsen är även den grundläggande och eleverna tränas tidigt för att få goda kunskaper.

Breddenskolan vill lägga grunden för att eleverna ska förstå och införliva de demokratiska principerna för att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i sin egen inlärning.           

Text