Stöd, hälsa och trygghet

Breddenskolan har en elevhälsogrupp som träffas regelbundet. I elevhälsan ingår speciallärare/specialpedagoger, skolsköterska, rektor och kurator.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar.

Skolsköterska

Breddenskolan har en skolsköterska på plats från tisdag till torsdag. Tider till skolläkaren beställs genom skolsköterskan vid respektive skola.

Telefon: 08-590 975 87

Rådgivning för föräldrar, SSE.

Om du som förälder känner dig villrådig eller osäker kan du skriva dina frågor till föräldrabrevlådan: foraldrabrevlada@upplandsvasby.se

Du kan också kontakta Skolservice-enheten (SSE)

Telefon: 08-590 970 78

Besöksadress: SSE, Dragonvägen 82, 1 tr

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 23 februari 2024