Kontakt

Expedition

08-590 973 28, telefontid 08.00–10.00.

Postadress & besöksadress

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Skolledning

Monica Haag Gunnars, rektor, 08-590 97 126,

Jens Djupa, arbetslagsledare med skolledaruppdrag

Håkan Mathiasson, arbetslagsledare med skolledaruppdrag

Senast uppdaterad: 22 januari 2021