Kontakt

Expedition

08-590 973 28, telefontid 08.00–10.00.

Postadress & besöksadress

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Skolledning

Monica Haag Gunnars, rektor, 08-590 97 126,

Håkan Mathiasson, biträdande rektor, 08-590 97 896

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021