Stöd, hälsa och trygghet

I Upplands Väsby är skolhälsovården centralt organiserad. Det finns en skolläkare knuten till samtliga skolor. Tidsbokning för våra elever sker genom skolsköterskan.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Nedan kan du ta del av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att arbeta förebyggande med hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi följer elevernas hälsoutveckling under åren i grundskolan. Vid behov kan vi erbjuda enklare sjukvård eller hänvisa till rätt sjukvårdsinstans. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Just nu har skolan en skolsköterska som heter Jenny Ahlkrona. Hon arbetar på skolan endast torsdagar fram t.o.m. jullovet 2022. Men hon nås via mail om man har frågor.

Öppettider:

Torsdag: 08.30 -16.30

Kontaktinformation

Besöksadress: Vårvägen 1

E-post: jenny.ahlkrona@edu.upplandsvasby.se

Kurator:

Vi har en kurator som heter Andrea Hovorka. Hon nås via telefon eller mail.

E-post: andrea.hovorka@edu.upplandsvasby.se

Telefon: 08-59097469

Studie- och yrkesvägledare

Grimstaskolans studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergström Niemi  finns tillgänglig på skolan:

Ojämna veckor: Tisd-onsd-fred

Jämna veckor: Onsdag - Fredag

Telefon: 08- 590 973 26

E-post: kerstin.niemi@edu.upplandsvasby.se

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 28 november 2022