Gårdens djur

Tuppen Tore som bott på gården

Tuppen Tore

På Gunnes gård finns flera djur – precis som på en vikingatida bondgård.

Våra djur är utvalda för att spegla livet på en gård under vikingatiden. Dessa djur tros ha varit vanliga på gårdarna i området vid den här tiden.

Hönsen

Våra höns är av rasen Bjurholmshöns. Rasen är en rest av de små lantrashöns som var vanliga i bondesamhället i Västerbotten. Ursprungsbesättningen av denna ras har inte blandats med någon annan sedan 1880-talet. Vi på Gunnes gård ingår i ett genbanksprojekt för att bevara Bjurholmshönsen för framtiden.

Grisarna

2022 års grisar hette Birk och Bror och har nu flyttat hem till sin egna gård. De är av rasen Linderödssvin. Det är Sveriges enda oförädlade lantras. Linderödssvin finns med i Jordbruksverkets handlingsplan för hotade svenska husdjursraser med bevarandeansvar.

Korna

Just nu har vi en kortare paus med kor på gården, men vi hoppas att snart få hit några av rasen Rödkulla.

Fåren

Fåren på gården är av rasen Hälsingefår. Det är en inhemsk allmogeras av nordisk kortsvanstyp. De stammar från en besättning i Hälsingland och en i Medelpad. Får är väl anpassade för att hålla vår kulturmark öppen. De betar nära marken och är samtidigt lätta i kroppen så att de inte skadar fornlämningarna.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023