Gårdens djur

Tuppen Tore som bott på gården

Tuppen Tore

På Gunnes gård finns flera djur – precis som på en vikingatida bondgård.

Våra djur är utvalda för att spegla livet på en gård under vikingatiden. Dessa djur tros ha varit vanliga på gårdarna i området vid den här tiden. Nu har gården stängt för vintern, så detta är en presentation av 2021-års djur.

Hönsen

Våra höns är av rasen Bjurholmshöns. Rasen är en rest av de små lantrashöns som var vanliga i bondesamhället i Västerbotten. Ursprungsbesättningen av denna ras har inte blandats med någon annan sedan 1880-talet. Vi på Gunnes gård ingår i ett genbanksprojekt för att bevara Bjurholmshönsen för framtiden.

Grisarna

Årets grisar har lämnat gården för i år och har åkt till sin hemmagård där de är födda. De grisar vi brukar ha på gården är av rasen Linderödssvin. Det är Sveriges enda oförädlade lantras. Linderödssvin finns med i Jordbruksverkets handlingsplan för hotade svenska husdjursraser med bevarandeansvar.

Korna

Våra två tjurar heter Sot och Svarte. De är av rasen Dexter. En fullvuxen tjur blir inte högre än 110 centimeter i mankhöjd. Det stämmer bra överens med det faktum att kor under vikingatiden var betydligt mindre än de framavlade raser vi har idag.

Fåren

Fåren på gården är av rasen Hälsingefår. Det är en inhemsk allmogeras av nordisk kortsvanstyp. De stammar från en besättning i Hälsingland och en i Medelpad. Får är väl anpassade för att hålla vår kulturmark öppen. De betar nära marken och är samtidigt lätta i kroppen så att de inte skadar fornlämningarna.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022