Gårdens djur

Tuppen Tore som bott på gården

Tuppen Tore

På Gunnes gård finns flera djur – precis som på en vikingatida bondgård.

Våra djur är utvalda för att spegla livet på en gård under vikingatiden. Dessa djur tros ha varit vanliga på gårdarna i området vid den här tiden.

Hönsen

Våra höns är av rasen Bjurholmshöns. Rasen är en rest av de små lantrashöns som var vanliga i bondesamhället i Västerbotten. Ursprungsbesättningen av denna ras har inte blandats med någon annan sedan 1880-talet. Vi på Gunnes gård ingår i ett genbanksprojekt för att bevara Bjurholmshönsen för framtiden.

Grisarna

2023 års grisar hette Truls och Bulle, men har nu rest hem till sin hemgård för i år. De är av rasen Linderödssvin. Det är Sveriges enda oförädlade lantras. Linderödssvin finns med i Jordbruksverkets handlingsplan för hotade svenska husdjursraser med bevarandeansvar.

Fåren

Fåren på gården är av två olka raser. Hälsingefår och Gotlandsfår. Hälsingefår är en inhemsk allmogeras av nordisk kortsvanstyp. De stammar från en besättning i Hälsingland och en i Medelpad. Gotlandsfårkulligt lantrasfår och tillhör gruppen nordiska kortsvansfår. De ursprungliga gotländska utegångsfåren kunde vara både behornade och kulliga (hornlösa) och hade en ull bestående av många olika typer av ullfibrer i ett flertal färger.

Får är väl anpassade för att hålla vår kulturmark öppen. De betar nära marken och är samtidigt lätta i kroppen så att de inte skadar fornlämningarna.

Senast uppdaterad: 5 december 2023