Klasser och fritidshem

Runby skola har verksamhet i skolår förskola till årskurs 9 samt fritidsverksamhet. På skolan går drygt 900 elever.

Ansökan för elev som inte berörs av skolval

Du ansöker till skolan genom att skicka in en ansökningsblankett. Det kan du göra via e-post till vår skoladministratör, runbyskola@upplandsvasby.se.

Elev som söker plats i förskoleklass

Om du ska ansöka om förskoleklass gör du det under perioden för skolansökan.

Information om val av skola, skolansökan på Upplands Väsby kommuns webbplats

Ansökan om fritids, barnomsorg

I e-tjänsten kan du snabbt och enkelt, när som helst på dygnet, göra din ansökan samt preliminärberäkna din barnomsorgsavgift.

Upplands Väsby kommuns anpassade skola har sina lokaler i Runby skola och omfattar årskurs 1-9. Till anpassad skola kommer elever från hela kommunen.

På Runby skola finns fritidsavdelningarna Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa, anpassad grundskolas fritidsavdelning Svalan, samt Sjumilaskolans fritidsavdelning Lila.