Avgifter och regler

Här finns information om regler, avgifter, betalning, kö och antagning i Upplands Väsby kulturskola. Här kan du också läsa om att hyra instrument och få tips kring hur du ska tänka om du vill köpa ett eget instrument.

Om du har frågor, hör gärna av dig till:
kulturskolan@upplandsvasby.se

Regler

 • Elev som blir antagen och har plats i kulturskolan i ett ämne behåller sin plats i fortsättningen och behöver inte skicka in ny anmälan inför kommande terminer.
 • När en elev vill sluta ska platsen sägas upp. Uppsägning görs via portal SpeedAdmin, senast:
  • 1 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin.
 • Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till. Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.
 • Om avgiften inte betalas sker ingen undervisning.
 • Under läsåret kan det finnas tillfällen då en lektion ställs in. Elev i ämneskurs garanteras minst 26 tillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som lektioner. Musikmix och G/C-klaven (kör) har fast antal tillfällen, 24 per läsår. Instrumentmix och Stop motion har fast antal tillfällen, 20 per läsår.
 • Elever har i mån av plats möjlighet att gå två musikämnen samtidigt. Läs mer under fliken nedan.

Val av ämnen

Du kan välja flera ämnen i din anmälan. En elev kan få plats på ett eller flera ämnen, med undantag för instrument där eleven får plats på ett av de valda instrumenten.

Undantagsvis kan vi erbjuda plats på två instrument, om det andra valda instrumentet inte har kö. Vi har ett uppdrag att möjliggöra för så många elever som möjligt att ta del av kulturskolan. Därför kommer de elever som inte redan deltar i kulturskolans verksamhet att prioriteras i första hand, när vi placerar nya elever.

Anmälan till kulturskolan är alltid öppen. Du kan anmäla tidigast det kalenderår som ditt barn börjar den lägsta årskursen för ämnet. När du skickat in anmälan står ditt barn i kö i väntan på plats.

 

Första antagningsperioden inför höstterminen sker mellan 15 maj och 15 juni. Andra antagningsperioden är mellan 16 juni och 26 augusti. Efter att läsåret börjat sker antagning då lediga platser uppstår. Elev som blir antagen och har plats i kulturskolan behåller sin plats i fortsättningen och behöver inte skicka in ny anmälan inför kommande terminer.

Riktlinjer för elevers vistelse på allmänna ytor i Messingen och på grundskolor.

 • Kulturskolan ansvarar för elever när de är i lektionsrummet.
 • Kulturskolan kan inte ansvara för elever som vistas på allmänna ytor i byggnaden, till exempel om en elev lämnar en grupplektion för toalettbesök. Toalettbesök bör i första hand göras före och efter lektion.
 • Det är inte tillåtet att ta in elsparkcyklar eller vanliga cyklar i Messingen.

Vi har främst tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en så lugn och störningsfri undervisningssituation som möjligt men även med tanke på elevernas säkerhet.

Avgifter, betalning

Du betalar en avgift för varje ämne eller kurs som ditt barn deltar i. Avgiften betalas för varje ny termin som ditt barn påbörjar.

Avgift per termin

Ämne/kurs

Avgift

Instrument eller solosång

1050 kr

Konst

1050 kr

Nycirkus

1050 kr

Rabatterad avgift för syskon (barn 2, 3, 4 osv). Gäller instrument, solosång, konst, nycirkus

700 kr

Teater

650 kr

Stop motion

650 kr

Dans

650 kr

Musikmix

650 kr

Instrumentmix

650 kr

Ackompanjera dig själv på piano

650 kr

Kör/ensemble (avgiftsfritt då elev går instrumentkurs)

600 kr

Talent factory

600 kr

Studioteknik, komposition, låtskrivning, musikvideo

1050 kr

Fördjupad ämneskurs musik

1800 kr

Instrumenthyra

350 kr

Vi skickar en faktura till dig i början av varje ny termin. Se avgifter (pris, kostnad) för varje ämne här ovanför. Faktura skickas av Upplands Väsby kommun via Kivra eller Min myndighetspost/Mina meddelanden. Om du inte har någon av dessa, kommer fakturan via papperspost. Du kan även välja att ansluta dig för e-faktura eller autogiro.

Om du tidigare anslutit kommunens fakturor till e-faktura eller autogiro (till exempel för barnomsorg, fritids) kommer även kulturskole-fakturan den vägen.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om din faktura.
E-postadress: kulturskolan@upplandsvasby.se

Du betalar för ditt barns plats i kulturskolan via faktura i början av varje termin.

 

Ny elev i ett ämne har möjlighet att ångra platsen kostnadsfritt under 14 dagar räknat från första lektionstillfället som eleven kallats till. För elev som fortsätter i ett ämne gäller ångerrätt med avbokningsavgift. Ångerrätten gäller elev som säger upp sin plats inom perioden 14 dagar räknat från terminens första lektionstillfälle. Avbokningsavgiften är 200 kr. Om platsen sägs upp efter perioden 14 dagar räknat från första lektionstillfället som eleven kallats till får du betala full terminsavgift.

 

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela kulturskolan via e-post till kulturskolan@upplandsvasby.se. Meddela tydligt i ditt mejl att du ångrar platsen.

Hyra eller köpa instrument

Kulturskolan hyr ut blås- och stråkinstrument till de elever som går dessa ämnen. Lärarna sköter uthyrningen. Kostnaden för att hyra instrument av kulturskolan är 350 kronor per termin. Vid återlämning av instrument, vänd dig till din lärare.

Blåsinstrument

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet och trombon kan du hyra i mån av tillgång dina första två år i kulturskolan. Övriga blåsinstrument kan du hyra under hela din tid på kulturskolan.

Stråkinstrument

Stråkinstrument kan du hyra till dess att eleven kan spela på fullstora instrument.

Övriga instrument

Blockflöjt, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas och slagverksinstrument hyrs inte ut av kulturskolan.

Hyrköp via företag

Möjlighet finns också till så kallat "hyrköp" via musikaffärer och liknande. Då hyr man instrumentet, och kan efter en period välja att återlämna eller köpa instrumentet till reducerat pris. Er lärare kan tipsa er om detta är aktuellt.

När du går en instrument-kurs i kulturskolan behöver du ett instrument hemma att öva på. I vissa fall kan du hyra instrument (se avsnittet ovanför), i övriga fall behöver du ordna instrument själv. Här finns lite tips och olika alternativ.

Tips när du ska köpa

 • Tumma inte på kvaliteten även om ditt barn är nybörjare. Att ha ett bra instrument ökar lusten att spela och öva och ditt barn utvecklar en riktig spelteknik från början.​
 • Vänd dig gärna till en musikaffär och undvik att köpa billiga instrument på stormarknader, leksaksaffärer och matvaruaffärer.
 • Rådfråga din lärare, han eller hon kan tipsa om ett lämpligt instrument.
 • Åk till en eller flera musikaffärer för att få tips och provspela.
 • Det går även att köpa instrument via musikaffärer på nätet men kolla gärna runt i fysiska butiker först för att provspela och känna efter.

Att köpa begagnat

På begagnatmarknaden går det att hitta bra instrument till rimliga priser. Men se upp, kvaliteten kan variera, om du har otur behöver instrumentet renoveras för flera tusen kronor innan det blir speldugligt. Rådfråga därför er lärare innan ni köper ett begagnat instrument från privatpersoner. Begagnade instrument kan också säljas via musikaffärer. Då kan instrumentets skick garanteras. Fråga er lärare vad som är en rimlig prisnivå.

Hyrköp via företag

Möjlighet finns också till så kallat "hyrköp" via musikaffärer och liknande. Då hyr man instrumentet och kan efter en period välja att återlämna eller köpa instrumentet till reducerat pris. Er lärare kan tipsa er om detta är aktuellt.

Tips vid köp av piano/keyboard

Akustiskt piano, digitalpiano eller keyboard? Våra piano/keyboardlärare har som tumregel att nybörjare bör ha ett instrument med vägda tangenter, till exempel akustiskt piano, el- eller digitalpiano. Då är det lättare att utveckla en bra spelteknik. Det finns även el/digitalpianon med synthljud. På lektionerna används både piano, keyboards och synthar.

Många tycker också det är roligt att spela med de många ljud som en keyboard/synth erbjuder. En keyboard har tangenter med mindre motstånd, ibland mindre tangenter, och de har oftast ett mindre omfång än ett piano (färre oktaver).

Det är också viktigt att ha en bra pall att sitta på, som går att justera i höjd till en bra spelställning allteftersom eleven växer. Elektriska instrument behöver ofta kompletteras med en sustainpedal.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024