Avgifter och regler

Här hittar du utförlig information om regler, avgifter, betalning, kö och antagning i Upplands Väsby kulturskola. Här finns också information om att hyra instrument och tips till dig som ska köpa ett instrument.

Om du har frågor, hör gärna av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se!

Avgifter och betalning

Avgift per termin

Ämne/kurs

Avgift

Instrument/solosång - barn 1

1050 kr

Konst - barn 1

1050 kr

Nycirkus - barn 1

1050 kr

Instrument/solosång, konst, nycirkus – barn 2 (syskon)

700 kr

Teater

650 kr

Musikmix

650 kr

Instrumentmix

650 kr

Kör/ensemble (avgiftsfritt då elev går instrumentkurs)

600 kr

Talent factory

600 kr

Studioteknik, komposition, låtskrivning, musikvideo

1050 kr

Fördjupad ämneskurs musik

1800 kr

Instrumenthyra

350 kr

Info om betalning

Avgift för ditt barns plats i kulturskolan debiteras via faktura inför varje ny termin.

Faktura kommer till ena vårdnadshavaren via post, eller via e-faktura om du har anslutit dig tidigare (t ex vid avgift för kommunal barnomsorg).

Betala med e-faktura Länk till annan webbplats.

Mitt barn har ångrat sig, måste vi betala?

Avgift för ditt barns plats gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Regler

 • Elev som blir antagen och har plats i kulturskolan i ett ämne behåller sin plats i fortsättningen och behöver inte skicka in ny anmälan inför kommande terminer.
 • När en elev vill sluta ska platsen sägas upp. Uppsägning görs via kulturskolans webbplats (e-tjänst), senast:
  • 15 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin
 • Elev som vill byta ämne mailar sin bytesanmälan till kulturskolan@upplandsvasby.se.
 • Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till. Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.
 • Om avgiften inte betalas sker ingen undervisning.
 • Under läsåret kan det finnas tillfällen då din lektion ställs in. Elev i ämneskurs garanteras minst 26 tillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som lektioner. Musikmix och C-klaven (kör) har 24 tillfällen per läsår, instrumentmix 20 tillfällen per läsår.
 • Elever har i mån av plats möjlighet att gå två musikämnen samtidigt. Läs mer under fliken nedan.

Riktlinjer för elevers vistelse på allmänna ytor i Messingen och på grundskolor

 • Kulturskolan ansvarar för elever när de är i lektionsrummet.
 • Kulturskolan kan inte ansvara för elever som vistas på allmänna ytor i byggnaden, till exempel om en elev lämnar en grupplektion för toalettbesök. Toalettbesök bör i första hand göras före och efter lektion.
 • Det är inte tillåtet att ta in elsparkcyklar eller vanliga cyklar i Messingen.

Vi har främst tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en så lugn och störningsfri undervisningssituation som möjligt men även med tanke på elevernas säkerhet.

Kö och antagning

 • Varje ämne har ett begränsat antal platser.
 • Elever som gått musikmix i årskurs 2 har i mån av plats förtur till musikämnena.
 • I juni sker antagning till de lediga platser som uppstått inför det nya läsåret. Elever som anmält sig före sista anmälningsdag 15 maj placeras först, därefter placeras elever i mån av plats.
 • Om antalet anmälda elever senast 15 maj är fler än antalet lediga platser så lottas platserna.
 • Finns det därefter lediga platser, erbjuds elever plats som sökt ämnet i andra hand, samt elever som söker till ett andra ämne (gäller två musikämnen samtidigt).
 • Elever som inte får plats inför nytt läsår står kvar i kö och kontaktas så snart en plats blir ledig.

Åldrar för olika ämnen

Upplands Väsby kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Våra ämnen riktar sig till följande åldersgrupper:

‌Åldrar för våra olika ämnen

Ämne

Ålder

Nycirkus

Årskurs 1–7

Körsång

Årskurs 1–3

Musikmix

Årskurs 2

Konst

Årskurs 2–6

Teater

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Sångensemble

Årskurs 4 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år

Talent factory, studioteknik, komposition, musikteori

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


Elever kan gå två eller flera ämnen samtidigt, t ex gitarr och konst, men vanligtvis inte två instrumentkurser samtidigt. I anmälan anger vilken ämne du helst vill gå (prioritet 1 osv). Vi försöker tillgodose önskemålen i största möjliga mån.

En elev kan bli erbjuden plats på ett eller fler av de valda ämnena, beroende på hur många platser som finns lediga i varje ämne.

Vi har ett uppdrag att möjliggöra för så många elever som möjligt att ta del av kulturskolan. Därför kommer de som inte redan deltar i kulturskolans verksamhet att prioriteras i första hand, när vi placerar nya elever.

Som nybörjare kan du endast gå ett instrument, men ibland kan elever som gått ett tag på sitt instrument börja ytterligare ett instrument som inte har kö.

Kulturskolan hyr ut blås- och stråkinstrument till de elever som går dessa ämnen. Lärarna sköter uthyrningen. Vid återlämning av instrument, vänd dig till din lärare.

Blåsinstrument

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon kan du hyra i mån av tillgång dina första två år i kulturskolan. Övriga blåsinstrument kan du hyra under hela kulturskoletiden.

Stråkinstrument

Stråkinstrument kan du hyra till dess att eleven kan spela på fullstora instrument.

Övriga instrument

Blockflöjt, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas och slagverksinstrument hyrs inte ut av kulturskolan.

Allmänna tips

 • Tumma inte på kvaliteten, även om ditt barn är nybörjare. Att ha ett bra instrument ökar lusten att spela och öva, och ditt barn utvecklar en riktig spelteknik från början.​
 • Vänd dig gärna till en musikaffär och undvik att köpa billiga instrument på stormarknader, leksaksaffärer och matvaruaffärer.
 • Rådfråga din lärare, han eller hon kan tipsa om ett lämpligt instrument.
 • Åk till en eller flera musikaffärer för att få tips och provspela.
 • Det går även köpa instrument via musikaffärer på nätet men kolla gärna runt i fysiska butiker först för att provspela och känna efter.

Att köpa begagnat

På begagnatmarknaden går det att hitta bra instrument till rimliga priser. Men se upp, kvaliteten kan variera, och om du har otur kan instrumentet behöva renoveras för flera tusen kroner innan det blir speldugligt. Rådfråga därför er lärare innan ni köper ett begagnat instrument från privatpersoner. Begagnade instrument kan också säljas via musikaffärer. Då kan instrumentets skick garanteras. Fråga er lärare vad som är rimlig prisnivå.

Sök efter musikinstrument på Blocket
Länk till annan webbplats.
Sök efter musikinstrument på vend.se Länk till annan webbplats.

Tips vid köp av piano/keyboard

Akustiskt piano, digitalpiano eller keyboard? Våra piano/keyboardlärare får ofta frågan, och har som tumregel att nybörjare bör ha ett instrument med vägda tangenter, t ex akustiskt piano, el- eller digitalpiano. Då är det lättare att utveckla en bra spelteknik. Det finns även el/digitalpianon med synthljud. På lektionerna används både piano, keyboards och synthar.

Många tycker också det är roligt att spela med de många ljud som en keyboard/synth erbjuder. En keyboard har tangenter med mindre motstånd, ibland mindre tangenter, och de har oftast ett mindre omfång än ett piano (färre oktaver).

Det är också viktigt att ha en bra pall att sitta på, som går att justera i höjd till en bra spelställning allteftersom eleven växer. Elektriska instrument behöver ofta kompletteras med en sustainpedal.

Se också råden här ovanför - allmänna tips och köpa begagnat.

Senast uppdaterad: 12 september 2022