Verksamhetsbeskrivning och kvalitetsarbete

Här hittar du Upplands Väsby kulturskolas verksamhetsbeskrivning och hur vi jobbar med kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Konstnärliga uttryck ger livslång glädje och ett rikare liv!

Upplands Väsby kulturskola erbjuder:

 • Undervisning i musik, konst, teater och nycirkus som riktar sig till alla barn från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är folkbokförda i kommunen.
 • Individanpassad, målinriktad undervisning där glädje och gemenskap skapar förutsättningar för ökad självkänsla och personlig utveckling.
 • Undervisning med fokus på inlärningsprocessen där tydlig uppföljning av kunskaper ger varje elev möjlighet att långsiktigt utvecklas i sin egen takt.
 • Möjlighet att pröva olika genrer, uttryck och tekniker. Eleven får även möjlighet att själv, tillsammans med sin lärare, påverka undervisningen.
 • Musikundervisning både på gehör och efter noter. Kulturskolans pedagoger använder moderna tekniska hjälpmedel, blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt.
 • Möjlighet att medverka vid utåtriktad verksamhet i form av offentliga konserter, föreställningar, konstutställningar och andra mindre framträdanden
 • Möjlighet att samverka i olika grupper.
 • Undervisning av engagerade och högskoleutbildade pedagoger.

Målsättning vid avslutad utbildning i kulturskolan

 • Att självständigt kunna utöva den konstform man ägnat sig åt
 • Att känna glädje, trygghet och styrka i sin egen konstnärlighet
 • Att ha fått verktygen för att kunna utvecklas på egen hand. 

I kulturskolans kvalitetsgaranti kan du läsa om hur vi arbetar för att hålla god kvalitet på verksamheten.

Kulturskolans kvalitetsgaranti

Upplands Väsby kulturskola arbetar förebyggande mot all form av kränkande särbehandling och mobbing.

Kulturskolans likabehandlingsplan Pdf, 146 kB.

Upplands Väsby kulturskola ingår i samarbetet Våga Visa kulturskola. Det är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet.

Våga Visa kulturskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturskolan får besök av Våga Visa-observatörer vart tredje år. Observatörerna närvarar under en till två veckor. De besöker lektioner och evenemang, intervjuar elever, föräldrar, lärare och kulturskolechef, samt tittar på de dokument som ligger till grund för verksamheten. Observationerna utgår från Våga Visa kulturskolas metodbok och bedömningsmatris.

Därefter skriver observatörerna en rapport som presenteras vid ett överlämningsmöte och som kulturskolan sedan använder för utveckling av verksamheten.

Vartannat år genomförs även en elevenkät av Våga Visa kulturskola. Enkäten skickas till vårdnadshavare via papperspost eller mail.

Upplands Väsby kulturskolas lärare besöker andra musik- eller kulturskolor som observatörer, och skriver rapport på samma sätt.

I slutet av varje läsår genomförs en elevsamtal med alla elever. Samtalen undersöker hur eleven upplever sina lektioner, innehåll i undervisningen, konserter/utställningar/föreställningar med mera. Kulturskolans lärare använder enkäten som underlag för utveckla undervisningen på ett bra sätt för varje enskild elev.

Vi gör också digitala utvärderingar av konserter och föreställningar för deltagande elever. Även lärarna utvärderar kontinuerligt konserter och föreställningar.

Senast uppdaterad: 6 november 2023