Kvalitetsgaranti för kulturskolan

Kulturskolans kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du kan ta del av inom kulturskolan i Upplands Väsby kommun.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Barn och ungdomar mellan 7−20 år har möjlighet att ta del av kulturskolans undervisning. Undervisningen sker i grupp eller enskilt vid minst ett tillfälle per vecka under läsåret. Kulturskolan erbjuder minst 26 undervisningstillfällen per läsår (musikmix och kör G/C-klaven 24 lektionstillfällen, instrumentmix och stop motion 20 tillfällen). Som lektionstillfälle räknas lektioner, konserter/framträdanden och projekt.

Vår verksamhet

Kulturskolan är en verksamhet under kultur- och fritidskontoret. Kulturskolan ligger i Messingen, Love Almqvists torg 1.

Beskrivning av tjänsten

Kulturskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får undervisning i musik, konst, teater och nycirkus. Den är öppen från och med årskurs ett till och med gymnasiets sista klass eller 20 år. Undervisningen sker till största delen i kulturskolans lokaler i Messingen, Love Almqvists torg 1. Undervisning för de yngsta eleverna kan ibland erbjudas på den egna skolan. Blås- och stråkinstrument finns att hyra under elevens första spelår.

Vi garanterar att:

  • alla av kulturskolans lärare har pedagogisk utbildning i sitt ämne.
  • kulturskolan ger samtliga musikelever möjlighet att välja att delta i ensemble- och orkesterverksamhet.
  • kulturskolan ger samtliga elever möjlighet att medverka i utåtriktad verksamhet, som konserter, föreställningar och konstutställningar.

Avgränsning

Varje ämne i kulturskolan har ett begränsat elevantal och nya elever kan börja i mån av plats. Sista anmälningsdag inför nytt läsår är 15 maj och de elever som anmält sig senast detta datum placeras i första hand. Anmälan sker via kulturskolans webbplats. Blanketter kan också hämtas eller beställas från kulturskolans expedition. För deltagande i kulturskolan betalas en terminsavgift. Se kulturskolans webb för fullständiga regler samt avgifter.

Vad händer om vi inte håller det vi lovar?

Kontakta kulturskolan direkt. Verksamhetsansvarig nås via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 2 februari 2024