Medborgarundersökning

Varje år gör statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning på uppdrag av oss kommuner. I undersökningen kan du som bor i Upplands Väsby få tycka till om kommunen och dess verksamheter.

SCB:s undersökning riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommunens invånare. Det ställs bland annat frågor om skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration.

Om du har blivit utvald

Om du har blivit utvald att svara på enkäten hoppas vi att du ser det som en chans att påverka och bidra till att Upplands Väsby blir en ännu bättre kommun att bo och verka i. Ditt svar är viktigt för oss. Enkäten kan besvaras genom att fylla i en pappersenkät eller på SCB:s webbplats.

Om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats..